Γ ΄περίοδος Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023 – Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής

75

Γ ΄περίοδος Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023 – Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής

Ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 (ώρα έναρξης 00:01 π.μ.), οι αιτήσεις για τη Γ΄ περίοδο της Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023. Αναλυτικότερα:

 Πότε και πώς θα γίνουν οι αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη Γ΄ περίοδο  ξεκινούν την Δευτέρα  22 Μάϊου 2023, ώρα 00:01 π.μ. και θα γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της πλατφόρμας demos365.chalandri.gr.

Το δικαίωμα συμμετοχής ισχύει μόνο για μια (1) περίοδο. Οι συμμετέχοντες μιας περιόδου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και για άλλη περίοδο εφόσον υπάρξουν σε αυτή κενές θέσεις, από νέες αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την καταβολή της συνδρομής .

►Οι αιτούντες ακολουθώντας τις οδηγίες, δημιουργούν λογαριασμό χρήστη στην περιοχή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, e-mail, Κωδικό, Επιβεβαίωση Κωδικού).

► Αφού λάβουν ένα μοναδικό κωδικό μέσω e-mail θα προχωρήσουν στην είσοδο χρηστών μόνο με κωδικούς Demos και όχι κωδικούς taxis net.

► Οι έχοντες/ έχουσες ήδη κωδικού demos για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, χρησιμοποιούν αυτούς ακριβώς τους κωδικούς και επιλέγουν «Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα».

► Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η καταχώρηση των κάτωθι απαραίτητων δικαιολογητικών,  σε μορφή PDF.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου για τη συμμετοχή του παιδιού ( με ημερομηνία έκδοσης εντός 12μήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

β. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας

γ. Αντίγραφο ταυτότητας αιτούντα ( γονέα ή κηδεμόνα)

δ. Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στο έντυπο «Παραλαβή παιδιών – Αλλεργίες». Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε και ΕΔΩ.

ε. Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

στ. Για τρίτεκνους-πολύτεκνους ή μονογονεϊκές οικογένειες : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή κάρτα τρίτεκνου -πολύτεκνου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν μέσω e-mail οι αιτούντες θα λάβουν προσωπικό μήνυμα ότι η αίτησή τους είναι ενεργή και εγκεκριμένη και μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή συμμετοχής.

► Η καταβολή της συνδρομής συμμετοχής  θα γίνεται στη γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου « Ν. Πέρκιζας», μέσω POS, από Δευτέρα έως Παρασκευή & ώρες 08:00-13:30 & 15:00-19:00  και ηλεκτρονικά με web  banking, μέσω της πλατφόρμας https://demos365.chalandri.gr για τα εγγεγραμμένα μέλη της,  εντός της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων της εκάστοτε περιόδου.

Στην περίπτωση που οι θέσεις για την κάθε περίοδο έχουν συμπληρωθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων της περιόδου αυτής, δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις για την συγκεκριμένη περίοδο.

Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων, προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε οικογένειες εξυπηρετούμενων από τις κοινωνικές δομές του Δήμου και η συμμετοχή τους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος συμμετοχής

Η βασική συνδρομή για τη συμμετοχή στην Αθλητική Κατασκήνωση, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αναλυτικότερα:

Τιμολόγηση Αθλητικής Κατασκήνωσης 2023
Τιμολόγηση Ανά Περίοδο (2 Εβδομάδες)
Συνδρομή Υπάλληλοι Δήμου & Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκές οικογένειες  ( Έκπτωση 50% επί των αρχικών τιμών )
1 παιδί 60,00 € 30,00 €
2 παιδιά 90,00 € 45,00 €
3 παιδιά 50,00 €
Δεν ισχύει χρέωση ανά εβδομάδα.
Το κόστος μεταφοράς με πούλμαν είναι 5 ευρώ, εφόσον πραγματοποιηθούν οι εκδρομές   ανά παιδί  και είναι ίδιο για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως πακέτου και κατηγορίας συνδρομής.
* Μονογονεϊκές Οικογένειες της κατηγορίας άγαμων και χηρευσάντων προσώπων


Όροι – Πληροφορίες συμμετοχής

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόμιση πρόσφατης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ημερομηνία έκδοσης εντός 12μήνου) την ημέρα δήλωσης συμμετοχής, υπογεγραμμένη από παιδίατρο, στην οποία να αναφέρεται, ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Αθλητικής Κατασκήνωσης.
 • Για την συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την καταβολή της συνδρομής. H συνδρομή καταβάλλεται στη γραμματεία του αθλητικού κέντρου «Ν.Πέρκιζας», από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες : 08:00-13:30 & 15:00-19:00 και με ηλεκτρονική πληρωμή (web banking),  μέσω της πλατφόρμας https://demos365.chalandri.gr,  εντός της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων της εκάστοτε περιόδου.
 • Οι μέρες απουσίας από το Πρόγραμμα δεν αναπληρώνονται σε επόμενη περίοδο.
 • Για την πιστοποίηση δημότη ή κατοίκου Χαλανδρίου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού εγγράφου (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης – Λογαριασμός ΔΕΚΟ) την ημέρα δήλωσης συμμετοχής.
 • Το κόστος για την εκδρομή (μεταφορά), εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, καταβάλλεται είτε με την καταβολή της συνδρομής, είτε εντός της πρώτης εβδομάδας της εκάστοτε περιόδου.  Το κόστος εισιτηρίου για το χώρο επίσκεψης της εκάστοτε εκδρομής, σε περίπτωση υλοποίησής της, θα καταβάλλεται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε περιόδου, έως και την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής.
 • Ακύρωση συμμετοχής και επιστροφή της συνδρομής γίνεται μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας και εφόσον ο κηδεμόνας ενημερώσει την γραμματεία της Κατασκήνωσης, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου που έχει δηλώσει συμμετοχή.
 • Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενημερωθεί  η γραμματεία της Κατασκήνωσης μέχρι τις 09.00 της ίδιας μέρας.
 • Σε περίπτωση που άλλο άτομο (πέραν αυτού που έχει  δηλώσει ο γονέας- κηδεμόνας) πρέπει να παραλάβει το παιδί  να ενημερώνεται έγκαιρα η γραμματεία, ενώ το άτομο αυτό θα πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του.
 • Οι συμμετέχοντες που δεν υπακούν στους κανόνες και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των προπονητών, ασκώντας λεκτική ή σωματική βία στους συναθλητές τους, θα αποβάλλονται από την Κατασκήνωση.
 • Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κ.λ.π.) Οι εργαζόμενοι δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους .
 • Σε κάθε περίοδο, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν, η εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις . Σε περίπτωση όμως που η λειτουργία της κατασκήνωσης το απαιτεί, η εκδρομή δύναται να μην πραγματοποιηθεί.
 • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης μπορεί να μεταβληθεί χωρίς προειδοποίηση.
 • Η ώρα άφιξης είναι 07:30 έως 09:00 ενώ η ώρα αποχώρησης είναι από τις 14:00 έως τις 15:30.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ