39η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 31η Αυγούστου 2023

6

39η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 31η Αυγούστου 2023

39η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 31η Αυγούστου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 25/08/2023
Α.Π.: 31445

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

39η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  31η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση των  απινιδωτών Lifepak-1000».
  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση μουσικοθεατρικής παράστασης.
  1. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  για  επιχορήγηση  του  Συλλόγου  με  την     επωνυμία: «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΡΙΖΕΣ».
  1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κάτοικων με χρηματικά βοηθήματα.
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Α).
  1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα (Β).
  1. Έγκριση διενέργειας Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής», με ΑΜ 61/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 61/2023 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, συνολικού προϋπολογισμού 181.475,66€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής» λόγω τροποποίησης των όρων της Διακήρυξης.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α

ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ