24η Πρόσκληση 2023 – 8η Νοεμβρίου 2023

3

24η Πρόσκληση 2023 – 8η Νοεμβρίου 2023

24η Πρόσκληση 2023 – 8η Νοεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 03/11/2023
Α.Π.: 41151

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2732/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2598/2023 χρηματικό κατάλογο.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αριθ. 2714, 2717/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθ. 3109/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Α).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθ. 3109/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Β).
 1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για τις ανάγκες του προγράμματος PowerSavingCheckgoesCitizens (Erasmus+).
 1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 33675/14-9-2023 σύμβασης για την Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” – ΟΜΑΔΑ Α’.
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλανδρίου”, Α.Μ. 1/2023, προϋπ. 371.929,32 € με ΦΠΑ».
 1. Έγκριση του από 29/09/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 24794/30-06-2023 σύμβασης με (ΑΔΑΜ: 23SYMV012985516), που έχει συνάψει ο δήμος Χαλανδρίου με την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ», (0ΜΑΔΑ 2), ποσού 202.120,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου: ‘‘Διαμόρφωση και υλοποίηση πολεοδομικού σχεδίου στην Π.Ε. 16 στην περιοχή Έθνους’’.
 1. Τροποποίηση της με αρ. 274/2023 απόφασης ΔΣ που αφορά την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας» ΑΜ 4/2023.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Επείγουσες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και πεζοδρόμων 2022» Α.Μ. 25/2022.
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος  ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 8/2023.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΛΑΚΟΥΒΕΣ» ΑΜ 15/2018.
 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για το έργο: «Συντήρηση και Αναβάθμιση αθλητικών χώρων», ΑΜ 14/2021.
 1. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στην οδό Γυφτοπούλου στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ