12η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 22 Μαΐου 2024

4

12η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 22 Μαΐου 2024

12η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 22 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 17/05/2024
Α.Π.: 17654

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 22α Μαϊου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και την υπ΄αρ. 98/8182/26-1-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 310/2024 απόφασης του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.
 1. Έγκριση της δυναμικότητας των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 για το έτος 2024-2025.
 1. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2024-2025.
 1. Έγκριση πρακτικών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 1. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων «Μάρκος Παπαδάκης».
 1. Παραχώρηση Γηπέδου Ποδοσφαίρου – Στίβος – Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας».
 1. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων «ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ».
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο “Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με λύσεις καινοτομίας”, Α.Μ. 106/2023, προϋπ. 771.318,15€ με ΦΠΑ».
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης της “Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022”.
 1. Τροποποίηση της σύνθεσης επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής.
 1. Ορισμός μελών εκ μέρους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια για το έργο με τίτλο: Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 14/2021.
 1. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051471113005 στο Ο.Τ. 725 του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Γρεβενών, λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την Β’ ανάρτηση του Β’ Παραδοτέου της μελέτης του Δήμου Χαλανδρίου: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Π.Ε. 6 Νεκροταφείο Δήμου Χαλανδρίου», η οποία θα περιλαμβάνει τη Μελέτη Πολεοδόμησης της περιοχής.
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟ ΑΛΑΤΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΕ».

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ