Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων μέχρι την 30η Απριλίου 2022 – Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας Δήμου Πεντέλης

43

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου 2022, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με την υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης  «Καθαρισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών  ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

 

Αναλυτικά:

 

  1. Σε εκτέλεση και εφαρμογή της παραπάνω απόφασης οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων, υποχρεούνται μέχρι 30 Απριλίου να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

 

  1. Ο Καθαρισμός θα περιλαμβάνει:

α) Την Υλοτομία και την απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα. δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β) Κλάδεμα της κόμης των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας  σε κάθε περίπτωση  το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.

γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός  των ως άνω χώρων.

δ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι υπόχρεοι καλούνται από τον Δήμο σε συμμόρφωση εντός 10 ημερών.

 

  1. Μετά την παρέλευση απράκτως της ανωτέρω προθεσμίας των 10 ημερών ο Δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, επιβάλλοντας σύμφωνα με τα (β), (γ) και (δ) σχετικά:

α. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου,

β. Βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου, ειδικού ανταποδοτικού τέλους, ποσού τριάντα (30) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου προς καθαρισμό οικοπέδου (κοπή χόρτων – καθαρισμός, όχι εκχέρσωση), και

γ. Υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

  1. Ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά, σας εφιστούμε την προσοχή διότι, λόγω των θλιβερών γεγονότων των προηγούμενων καλοκαιριών και των καιρικών συνθηκών κατά το χειμώνα, η αντιπυρική περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη.

 

  1. Τέλος εφιστούμε την προσοχή σας και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 

  1. Σε περίπτωση καθαρισμού των ακινήτων σας από εσάς, παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Δήμο στην Δ/νση Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου στο E-mail : [email protected] ή στο τηλέφωνο 2132050020.

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Καλλιανιώτης Κων/νος

 

 

 

α. Πυροσβεστική  Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 17647/18.3.2022).

β. Υπ’ αριθ. 140/24.5.2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης.

γ. Ν. 3852/2010 άρθρο  94, παράγραφος  26.

δ. Άρθρο  433 Ποινικού  Κώδικα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ