Την «Κάρτα του Δημότη» εκδίδει ο Δήμος Διονύσου

3

Ο Δήμος Διονύσου, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Ηλία Υφαντή και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, θα εκδώσει την «Κάρτα του Δημότη». Έκπτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες, προσφορές, προνομιακές τιμές από εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με σημαντικές οικονομικές μειώσεις, είναι μερικά μόνον απ’ τα προνόμια που θα έχουν σύντομα οι δημότες και οι κάτοικοι του Διονύσου, με τη δημιουργία της «Κάρτας του Δημότη». Η χρήση της συγκεκριμένης Κάρτας, στοχεύει να ενθαρρύνει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης, να μοιραστεί αυτά τα οφέλη µε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, ενώ συγχρόνως να τονώσει την τοπική αγορά. Στόχος της υπηρεσίας είναι η επέκταση της κάρτας του δηµότη, ώστε πέρα από τις εκπτώσεις των εµπορικών επιχειρήσεων, η κάρτα να προσφέρει ειδικά προνόµια για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα του Δήμου, καθώς επίσης σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, super markets, σχολές, φροντιστήρια κλπ. Η «Κάρτα του Δημότη» αποτελεί μέτρο που στοχεύει να τονώσει την τοπική αγορά, ωφελώντας τόσο τις τοπικές επιχειρήσεις όσο και τους δημότες Διονύσου. Υλοποιείται έτσι η συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων – µε πρωτοβουλία του Δήμου – για την υποστήριξη των τοπικών επιχε��ρήσεων, των δημοτών και της τοπικής απασχόλησης. Το προσδοκώμενο όφελος για τους Δημότες – Κατόχους της Κάρτας είναι η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε προνομιακές τιμές. Τα προσδοκώμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι τα κάτωθι: • Αύξηση πελατολογίου των καταστημάτων • Αύξηση πωλήσεων & κύκλου εργασιών • Μεγαλύτερη προβολή και προώθηση των καταστημάτων • Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών καταστημάτων και του Δήμου • Ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ των εμπορικών επιχειρήσεων Ο Στόχος της συμμετοχής στο δίκτυο είναι 400 επιχειρήσεις και 10.000 δημότες – κάτοικοι. Η πρωτοβουλία αυτή, εκτός της κοινωνικής της διάστασης, θα δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών και των τοπικών επιχειρήσεων. Η κάρτα απευθύνεται στους δηµότες και κατοίκους του δήμου Διονύσου και θα μπορούν να την προμηθεύονται όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η διαδικασία Η έκδοση της κάρτας του ∆ηµότη είναι δωρεάν και θα πραγματοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία. α) Οι επιχειρήσεις/ επαγγελματίες θα συμπληρώνουν ένα ειδικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης ή της προσφοράς που θα παρέχουν καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η κάθε επιχείρηση θα καθορίζει και θα ενημερώνει ανάλογα το ∆ήµο αν θα εξακολουθεί να παρέχει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή όχι. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραµµα θα τοποθετούν σε εµφανές σηµείο στην είσοδο του καταστήµατος ένα ειδικό αυτοκόλλητο, το οποίο θα δηλώνει τη συμμετοχή τους στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση θελήσει να αποχωρήσει από το πρόγραµµα της κάρτας του δηµότη θα συµπληρώνει µία ειδική έντυπη φόρµα αποχώρησης και θα την αποστέλλει στο ∆ήµο σε συγκεκριµένη υπηρεσία. β) Ταυτόχρονα, ο δηµότης/ κάτοικος που επιθυµεί να λάβει αυτή τη κάρτα, θα απευθύνεται στο ∆ήµο (προκαθορισμένη υπηρεσία) και θα συμπληρώνει µία ειδική αίτηση συμμετοχές στο πρόγραµµα της κάρτας. • Οι δηµότες του ∆ήµου ∆ιονύσου για να αποκτήσουν την Κάρτα θα πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα. • Οι κάτοικοι του ∆ήµου ∆ιονύσου θα πρέπει να έχουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και έναν πρόσφατο λογαριασµό από ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τον τόπο διαµονής τους. Πάνω στην κάρτα θα αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον: • το ονοματεπώνυμο, • η φωτογραφία του δηµότη/κατοίκου κατόχου • ο αριθµός µητρώου και το έτος έκδοσης Για λόγους ασφαλείας, διευκόλυνσης και αποτελεσματικότητας, η διαδικασία έκδοσης θα διεκπεραιώνεται σε συνεργασία µε το δημοτολόγιο, όπου θα γίνεται και η διασταύρωση των στοιχείων του δηµότη προκειµένου να αποτραπούν διπλές ή τυχόν λανθασμένες εγγραφές. Σημειώνεται πως οι δημότες και τα καταστήματα δεν θα επιβαρύνονται με κάποιο κόστος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ