Τέσσερις Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Διονύσου επιλέχτηκαν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – Πρόσκληση για τις δικαιούχες μητέρες.

18

Τέσσερις δομές Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Διονύσου, επιλέχτηκαν και συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες δικαιούχων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που ανακοίνωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συνολικά 49 θέσεις παρασχέθηκαν στους Παιδικούς Σταθμούς που προβλέπεται να λειτουργούν σε μία βάρδια με ωράριο 07.00 – 16.00, κάτι που σημαίνει ότι πολλές δικαιούχες μητέρες του Δήμου μας, θα επωφεληθούν σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ” του Δήμου Διονύσου που υπέβαλλε σχετική πρόταση στο πλαίσιο της αριθ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε., κρίθηκε δικαιούχος για τις εξής δομές: • Το Β’ Παιδικό Σταθμό του Δήμου Δροσιάς, όπου παρασχέθηκαν 9 θέσεις για μητέρες προ-νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. • Τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Άνοιξης, όπου παρασχέθηκαν 10 θέσεις για μητέρες προ-νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. • Τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγ. Στεφάνου, όπου παρασχέθηκαν 20 θέσεις για μητέρες προ-νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. • Τον Κοινοτικό Παιδικό Σταθμό Δροσιάς (ΙΒΣΑ) , όπου παρασχέθηκαν 10 θέσεις για μητέρες προ-νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους σε πιστοποιημένες δομές (τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και του ιδιωτικού τομέα) που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από δύο ετήσιους κύκλους, μέχρι την 31-8-2013. Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για μητέρες Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έχει εκδώσει πρόσκληση, με την οποία καλεί τις γυναίκες – μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις για την ένταξη των τέκνων τους στις δικαιούχες δομές. Στην πρόσκληση καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μητέρων, που είναι: α) να εργάζονται ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες, ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), ή γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δυστυχώς, εξαιρούνται όσες μητέρες είναι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ο «φάκελος» των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες γυναίκες, διατίθεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (http:-www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ. Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «εντολών τοποθέτησης» που θα εκδίδει η EETAA Α.Ε. Στις γενικές οδηγίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναφέρεται ότι στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης. Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί από τις 17/06/2011 σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της (www.eetaa.gr) και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ