”Σωματική Νοημοσύνη και Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία”, του Κλινικού Φυσικοθεραπευτή Ευάγγελου Τσούκα

312

 Η υγεία μας

Το πολύτιμο αγαθό της υγείας, αποτελεί τον  πρώτο στόχο  που πρέπει  να επιδιώκει ο άνθρωπος με στόχο την  «Ποιότητα Ζωής». Η επιδίωξη αυτή είναι μια πολυδιάστατη έννοια που περνάει  από ένα σύμπλεγμα τριών διαστάσεων: τη σωματική, την ψυχική και κοινωνική ευεξία. Η τριπλή αυτή εστίαση έχει ως αφετηρία την ανάπτυξη της «Σωματική νοημοσύνης» δια της οποίας διασφαλίζεται πρώτα η σωματική ευεξία και θεμελιώνεται στη συνέχεια η  αναβάθμιση μέσων και μεθόδων για την ψυχική και κοινωνική ευεξία,  που συνθέτουν , τελικά,  την «ποιότητα της ζωής» μας.

Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς περνούμε στη «μεταπανδημική» εποχή,   θα ήθελα , ως Κλινικός Φυσικοθεραπευτής, να μοιραστώ, ιδιαίτερα με τους γονείς,  κάποιες σκέψεις από την 20ετή εμπειρία μου,  σχετικά με το ρόλο της σύγχρονης Φυσικοθεραπείας και την  επιδίωξη  πρόληψης και  διατήρησης του πολύτιμου αγαθού της υγείας,  όχι  σε επίπεδο  επιστημονικής ανάλυσης,  αλλά στο πλαίσιο απλών και πρακτικών απόψεων/παρεμβάσεων   προληπτικού χαρακτήρα,  που μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, ανασταλτικά και βελτιωτικά  σε καταστάσεις που αν δεν προσεχθούν έγκαιρα από τους γονείς και δεν αναπτυχθούν κατάλληλες άμυνες για τα παιδιά,  μετεξελίσσονται σε χρόνιες παθήσεις και μόνιμες στρεβλώσεις που επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

Η φυσιολογία μας .

Ζούσαμε αυτόν τον καιρό αφύσικα στο χώρο και το χρόνο μας…Ενάντια,  στις ανάγκες του σώματος και στις πνευματικές αναζητήσεις μας.…Το «μένουμε σπίτι» μας δεν  ήταν επιλογή μας. Ήταν  σύνθημα που το επέβαλε η πανδημία. Βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα μιας θεομηνίας που σάρωσε, κυριολεκτικά, τη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιήσει κανείς τις αντιστάσεις του σώματος,  που εκδηλώθηκαν  με ποικίλους τρόπους ευεξήγητους ή δυσεξήγητους, κατά την περίοδο  του  εγκλεισμού…Ούτε, βέβαια, να εικάσει το μέγεθος των αφανών και μελλοντικών συνεπειών  του Covid-19. Μπορεί, ωστόσο, να προσεγγίσει και  να ιχνηλατήσει  την κρυφή  «γλώσσα του σώματος», να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που εκφράζει η γλώσσα του σώματος και να αντιμετωπίσει  τις δυσερμήνευτες αντιστάσεις του οργανώνοντας   τις αναγκαίες άμυνες.

Η ελευθερία μας

Ο δρόμος προς την ελευθερία, κατά την «μεταπανδημική»  περίοδο, που ελπίζουμε ότι  διερχόμαστε, περνάει και από τη Φυσικοθεραπευτική λειτουργία. Πολύ πριν οι σωρευμένες σωματικές και ψυχολογικές πιέσεις  μετεξελιχτούν, προοπτικά,  σε κλινικές καταστάσεις. Το λόγο, βέβαια, έχουν άλλες ειδικότητες που λειτουργούν πριν από τη Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Ωστόσο, με σύγχρονη σκέψη και προσέγγιση πολλά μπορεί να συνεισφέρει και η σύγχρονη Φυσικοθεραπεία, ώστε το παιδί από την παιδική ηλικία  να ενημερωθεί και να αποκτήσει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται  τα μηνύματα του σώματος του.

Το παιδί πρέπει να αποκτήσει μια πιο βαθιά και διαρκή επαφή με την σωματική παρουσία του  και τον κόσμο των φυσικών αισθήσεων του. Να αναπτύξει, δηλαδή, σωματική συνειδητότητα. Να αποκτήσει «Σωματική Νοημοσύνη». Η εξοικείωσή και η ευαισθητοποίησή του του  με τα μηνύματα του σώματος  και η βαθύτερη επίγνωση αυτών των μηνυμάτων είναι μια δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί από όλους μας! Δεν είναι ποτέ αργά. Ένα σώμα που κινείται ελεύθερα και αρμονικά, συνοδεύεται από έναν πιο εύπλαστο και λιγότερο μηχανιστικό νου και μια πιο ανοικτή καρδιά, όπου σκέψεις και συναισθήματα ρέουν φυσικά. Και αυτό γιατί όσο περισσότερο «γινόμαστε» το σώμα μας, τόσο ο νους και τα συναισθήματα μας μπορούν να αναπαύονται σε σταθερά θεμέλια.

Φυσικοθεραπεία και Ψυχική Υγεία

Από τις παραπάνω σκέψεις, που σχεδόν επιγραμματικά εκτέθηκαν, διαφαίνεται μια ακόμη διάσταση του πρωταρχικού ρόλου των γονέων πριν από οποιοδήποτε οργανωμένο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας. Είναι η προβαθμίδα για την ψυχική υγεία  και την ενδυνάμωση του παιδιού για την απόκτηση Σωματικής Νοημοσύνης. Η Σωματική νοημοσύνη είναι μια από τις πιο συναρπαστικές περιοχές της σύγχρονης φιλοσοφίας και νευροεπιστήμης, που διαπιστώνει  όλο και περισσότερο τη στενή σχέση της βιολογίας μας με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους γύρω μας και τον περιβάλλοντα κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό χρέος των σημερινών γονέων, μεταξύ άλλων, είναι μια αντιμετώπιση πιο ώριμη, περισσότερο ενήμερη, κυρίως, πιο υπεύθυνη για τη γεφύρωση των  θεωρητικών γνώσεων  και την πρακτική άσκηση στην προληπτική – κυρίως – Φυσικοθεραπευτική  λειτουργία.  Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το σώμα μας σε οποιαδήποτε κατάσταση καθορίζει την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε  καθαρά και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Όταν κατανοήσουμε το πώς αντιδρά το σώμα μας και το πώς ταιριάζει να το διαχειριστούμε, αυτό συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση αγχωτικών προσωπικών και οικογενειακών καταστάσεων

Ο ρόλος των γονέων

Προέχει, φυσικά, η «λειτουργία» του γονέα…. Το σχολείο ή δεν προλαβαίνει ή δεν μπορεί…Ο γονέας όμως πρέπει και να θέλει και να μπορέσει…Ας μη θεωρηθεί ότι του ζητούμε να ανοιχτεί στο πέλαγος σύνθετων και περίπλοκων θεωρητικών αναζητήσεων. Αντίθετα,  του ζητείται  να παρακολουθεί την καθημερινότητα του παιδιού. Να  ανησυχήσει από κάποια εμφανιζόμενη δυσμορφία του  και να καταφύγει έγκαιρα  στον ειδικό, Να ελέγξει κάποια συνεχιζόμενη σωματική καχεξία, κάποια εμφανή υποτονικότητα που αντίκειται στη φυσική ζωτικότητά του. Να παρατηρήσει κάποια βραδύτητα στις κινήσεις του ή δυσκινησία, ακόμη και μια εύκολη παραίτησή του, επικαλούμενο το «δεν μπορώ»,  ή το «φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω»…Να παρεμβαίνει σταθερά,  όταν δεν τηρεί στοιχειώδεις κανόνες στον τρόπο που κάθεται. Στη συνήθεια να τρώει,  βουλιμικά,  και να μη μασάει, κανονικά. Στην απόκτηση κακών συνηθειών μελέτης…Αν η καρέκλα του γραφείου του προετοιμάζει την αυριανή σκολίωση, τη σωματική δυσμορφία, ή την προβληματική σκελετική του ανάπτυξη. Αν…Αν…

Ο χρόνος δεν χαρίζεται σε κανένα. Ούτε και στο παιδί…Να θυμόμαστε πάντα ότι οι απλές συνήθεις γίνονται «έξεις»…Εξελίσσονται ως  επαναλαμβανόμενες μονιμότητες, που κάποια στιγμή καταλήγουν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις …Η πρόληψή τους είναι εφικτή,  αν καλλιεργήσουμε στο παιδί υπευθυνότητα και το βοηθήσουμε να αναπτύξει Σωματική Νοημοσύνη..!

Λίγα λόγια για την κλινική…..

''Σωματική Νοημοσύνη και Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία'', του Κλινικού Φυσικοθεραπευτή Ευάγγελου ΤσούκαH Physio Rehab Clinic αναλαμβάνει και εξειδικεύεται σε περιστατικά όπως μυοσκελετικές παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις και αθλητικές κακώσεις, ενώ ο χώρος του ιατρείου είναι πλήρως εξοπλισμένος με σύγχρονα και νέας τεχνολογίας μηχανήματα και κρεβάτια θεραπείας έτοιμα να υποδεχθούν  μεγάλο αριθμό ασθενών συγχρόνως, όταν βέβαια οι συνθήκες υγείας και πανδημίας το επιτρέψουν. Η κλινική πληρεί όλους τους κανονισμούς covid-safe, ακολουθεί αυστηρά και εναρμονίζεται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ τα προκαθορισμένα ραντεβού των ασθενών κλείνονται σε απόσταση ασφαλείας σε μία περίοδο που δεν πρέπει να παραμελούμε την υγεία μας ούτε να αγνοούμε τον πόνο και την κάκωση.

Physio Rehab Clinic

Νικηφόρου Λύτρα 3

Αθήνα

Επικοινωνία : 210 6470200 & 6977598771

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ