Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της αρ. 57151/14-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

13
Print Friendly, PDF & Email

Κατόπιν της υπ. αριθμ. 57151/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ορισθείσα επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατάρτισε τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τα ως άνω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την 476/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ52ΛΩΨ9-8Λ7)

Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο Αμαρουσίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

10/10/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατόπιν της υπ. αριθμ. 57151/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ορισθείσα επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και κατάρτισε τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τα ως άνω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την αριθμ. 533/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΤΕΣΩΨ9-ΠΝΛ)

Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο Αμαρουσίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ