ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7
Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο χώρo πλησίον της οδού Πιταρά και του ΟΤ ΚΧ06 , στο Μαρούσι, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση).

Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω βλάβης, με ασύμφορο κόστος ανταλλακτικών ή επισκευής.

Η «Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία» συνεδρίασε και συνέταξε το σχετικό Πρακτικό με αρ.πρωτ.31358-05/04/2023, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα παρακάτω κινητά αντικείμενα και γνωμοδότησε ομόφωνα για την καταστροφή τους (ανακύκλωση).

Με την υπ΄ αριθμ. 191/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η καταστροφή (ανακύκλωση) των κάδων αυτών (ΑΔΑ: 6ΓΘ7ΩΨ9-ΔΔ1)Ειδικότερα, η περιγραφή των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και οι αντίστοιχες ποσότητες είναι οι ακόλουθες:

  1. Κάδοι πλαστικοί 660  lt              49      Τεμάχια
  2. Κάδοι πλαστικοί 770  lt                7      Τεμάχια
  3. Κάδοι πλαστικοί 1100 lt            193        Τεμάχια

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες  να υποβάλουν  σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρεται η  προσφορά  σε ανταλλάξιμο προϊόν, σε ποσότητα η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον:

Για κάθε δώδεκα (12) πλαστικούς κάδους απορριμμάτων συγκεκριμένης χωρητικότητας, έναν (1) καινούριο πλαστικό κάδο απορριμμάτων αντίστοιχης χωρητικότητας, πλήρη με σύστημα ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού και τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Αμαρουσίου.

Η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει, θα αναλάβει σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και παρουσία της «Επιτροπής  καταστροφής αντικειμένων του Δήμου» που δεν έχουν καμία αξία, την απομάκρυνση των υλικών και την παράδοση των ανταλλάξιμων ειδών, εάν είναι εφικτό την ίδια ημέρα. Σε άλλη περίπτωση, θα οριστεί ημερομηνία παραλαβής των ανταλλάξιμων ειδών, με ενημέρωση της εν λόγω Επιτροπής προκειμένου να παρίσταται, εφόσον το επιθυμεί.

Ο ανάδοχος θα τηρήσει  τη διαδικασία παραλαβής – παράδοσης των υλικών και θα εκδώσει  τα νόμιμα παραστατικά για την περίσταση.

Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να εμπεριέχονται σε κλειστό φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα αναγράφεται:( Προς  Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).

Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, επί των οδών Βασ. Σοφίας  9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Μαΐου  2023 (έως 14:00 μ.μ.)

Πληροφορίες: Αθανασία  Κουρετζή

Τηλ. επικοινωνίας:  210 80 23 729 – 210 80 26 762

e-mail: [email protected]

[email protected]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ