Προκήρυξη 11 θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για το Σχολικό Έτος 2021-2022

343

Όπως αναφέρει η προκήρυξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης:

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης Γεώργιος Τσόλας έχοντας υπόψη:

– Τον ν. 20 94/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

– Τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

– Τις διατάξεις της παρ. 45 α’ του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές, στους Εθελοντές σχολικούς τροχονόμους

– Την υπ΄αριθμ.47455/16.8.2007(1734 Β’) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων

– Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999)

– Την παρ. 45 άρθρ. 14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000)

– Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/ 29.10.1997)

– Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α

– Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

– Την υπ’αριθμ.28/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με θέμα ΄΄Έγκριση υλοποίησης του θεσμού εθελοντών Τροχονόμων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής’’.

προκηρύσσει την πλήρωση 11 θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022.
 • Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
 • Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί & Από 13.00 μέχρι 13.30 το μεσημέρι. Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 • Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση 176€ από τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 • Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.
 • Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

 

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι ηλικίας 18-65 ετών.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από τις 24-08-2021 έως και τις 30-08-2021 και ώρες 8:00-13:00:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2021.
 • Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και για προηγούμενη εμπειρία Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν εκπαίδευση και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα τροχαίας και σχολικών τροχονόμων και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα αποτελείται από τους: Γεώργιο Τσόλα, Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Καβρουματζής Κωνσταντίνος, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης και Τζιμέα Γεώργιο Πρόεδρος ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων, μέλος.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης και της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης, στην ιστοσελίδα (site) του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, https://likovrisipefki.gr/index.php/el/k2-blog/diagonismoi/item/1427-prokiryksi-11-theseon-ethelonton-sxolikon-troxonomon-gia-ta-sxoleia-tis-protovathmias-sxolikis-epitropis-gia-to-sxoliko-etos-2021-2022

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, 1ο Νηπιαγωγείο Πεύκης, 2ο Νηπιαγωγείο Πεύκης, 3ο Νηπιαγωγείο Πεύκης, 4ο Νηπιαγωγείο Πεύκης και στο Ειδικό Σχολείο Κωφών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνα 2132051738.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ