Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Προϋποθέσεις εκμίσθωσης ακινήτων στους εξυπηρετούμενους του προγράμματος

11

Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Προϋποθέσεις εκμίσθωσης ακινήτων στους εξυπηρετούμενους του προγράμματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διαδημοτικού προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», που προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιδότηση ενοικίου έως και 24 μήνες για τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος, ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι μπορούν να δηλώσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου αν διαθέτουν ακίνητο προς ενοικίαση και γνωστοποιεί επίσης τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ακίνητα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να μισθώσουν το ακίνητό τους σε εξυπηρετούμενους του ανωτέρω προγράμματος, μπορούν να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, επικοινωνώντας  με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου στο τηλ: 210 68 99 911.

Προδιαγραφές ακινήτων

Οι κατοικίες (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) πρέπει να βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και να πληρούν τις ελάχιστες κτιριολογικές και λοιπές προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπ ́ αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ.Β ́) «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους».

Στο πλαίσιο της παρούσας, αναζητούνται προς ενοικίαση, κατοικίες για τη στέγαση τριών (3) μονοπρόσωπων νοικοκυριών, δύο (2) νοικοκυριών τεσσάρων ατόμων και δύο (2) νοικοκυριών 3 (τριών) ατόμων, με προσφερόμενη τιμή του μηνιαίου μισθώματος κατοικίας τα 250,00 € για τις κατοικίες στέγασης των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, 350,00 € για τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών δύο και  τριών ατόμων, αντίστοιχα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ο Δήμος Χαλανδρίου συμμετέχει, από κοινού με τους  Δήμους Ηρακλείου, Πεύκης – Λυκόβρυσης και Μεταμόρφωσης, στο διαδημοτικό πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ανταποκρινόμενος στην υπ΄αρ. πρωτ. Δ13οικ./62914/28-8-20221 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκη έλλειψης στέγης, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησής τους στην εργασία.

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας, είναι διάρκειας 2 ετών και προβλέπει:

  • Επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 24 μήνες (250€ το μονομελές νοικοκυριό, 300€ τα 2 άτομα, 350€ από 3 άτομα και πάνω)
  • Κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (1000€ για οικοσκευές και 1000€ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
  • Επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12 μήνες.
  • Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελούμενους με στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους, για να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό.

Το Θεσμικό Πλαίσιο :

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

α. Στο άρθρο 15 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»,

β. Στην με αριθ. Δ13οικ./42815/24-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2788) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,

γ. Στην με αριθ. Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

δ. Την έγκριση υλοποίησης του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-13)με τίτλο «Άλμα» με Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πέυκης, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου και διαχειριστή Φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ,  με την αρ.πρωτ. 23878/11-03-2022 απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» – Προϋποθέσεις εκμίσθωσης ακινήτων στους εξυπηρετούμενους του προγράμματος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ