Ορθή Επανάληψη – 12η Πρόσκληση 2023 – 31η Μαΐου 2023

13

Ορθή Επανάληψη – 12η Πρόσκληση 2023 – 31η Μαΐου 2023

Ορθή Επανάληψη – 12η Πρόσκληση 2023 – 31η Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 26/05/2023
Α.Π.: 19662

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
2. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συνδέσμου Μικρασιατών – Κων/πουλιτων Χαλανδρίου «Ρίζες».
3. Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Γ.Σ. Προμηθέας Χαλανδρίου.
4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αριθ. 555/2023 χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
5. Έγκριση του από 25/05/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 45979/12-12-2022 σύμβασης με (ΑΔΑΜ: 22SYMV011788227), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Κ.Μ.», ποσού 86.800,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
6. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της με αρ. 176/22 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. Αποκ. 41698/18-05-2023 Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισής της, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Οριστική παραλαβή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» με Α.Μ. 10/2018.

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών άνευ μεταβολής της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή της πλατείας Φ.Ο.Τ. – Ιωαννίνων» Α.Μ. 24/2022.
9. Παράταση σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 2022» και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την Α.Μ. 7/2022.
10. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στις περιοχές επέμβασης στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ