Ορισμός αναπληρωτή δημάρχου

21

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής έχοντας υπ΄ όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1, 6 και 7 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων.

Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 793/4.4.2013/τ.Β΄).

Την υπ΄ αριθμ. 452/5.2.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΕ0ΩΡ3-ΒΦΒ) Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι με τις αρμοδιότητές τους.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει αναπληρωτή του ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μπάρμπα Ηλία, για το χρονικό διάστημα από 14/08/2021 έως 25/08/2021.

Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στους Αντιδημάρχους, στις Υπηρεσίες του Δήμου και σε μία ημερήσια εφημερίδα.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ