«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

31
Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» προϋπολογισμού 2.975.249,97€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 195675.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΥΠΕΝ), πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου»,

δράση “Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” -ID 16873 που είναι

ενταγμένη στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2-Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και

χωροταξική μεταρρύθμιση, για το ποσό των 2.740.578,45€. Το υπόλοιπο ποσό ίσο με

234.671,52 € θα διατεθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

*Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι αναρτημένος ο πλήρης φάκελος σχεδίων

Συνημμένα:
Τεύχη Δημοπράτησης, ΔιακήρυξηΠεριληπτική Διακήρυξη και Αρχιτεκτονικά Σχέδια.

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ