Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων

27

Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι η διαδικασία εξαγωγής πολύτιμων υλικών μετά τον τεμαχισμό των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε μικροσκοπικά κομμάτια που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μια νέα ηλεκτρονική συσκευή. 

Δυστυχώς, τα χαμηλά παγκόσμια ποσοστά ανακύκλωσης και άλλες προκλήσεις συμβάλλουν στη συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρονικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής σε όλο τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οποίων δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα ή e-waste, θεωρούνται «ωρολογιακή βόμβα» στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ο όρος περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συσκευές που είναι ανεπιθύμητες, δεν λειτουργούν ή έχουν φτάσει στο τέλος της «ωφέλιμης ζωής» τους. 

Ο ετήσιος ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται σταδιακά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρονικών αποβλήτων, ακολουθούμενες από τις ΗΠΑ που έχουν ποσοστό ανακύκλωσης μόλις 17,4% . 

Η άνοδος των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η θεμελιώδης αιτία της ταχύτερης αύξησης της παραγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι η ακόρεστη ανάγκη των ανθρώπων να κατέχουν τεχνολογικές συσκευές. Τα Ηνωμένα Έθνη επινόησαν τη φράση «τσουνάμι ηλεκτρονικών αποβλήτων» για να περιγράψουν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. 

Αν και ο πολλαπλασιασμός των ηλεκτρονικών συσκευών είναι ένα στοιχείο που τροφοδοτεί το πρόβλημα, αυτά τα ίδια εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να είναι ζωτικής σημασίας για την εξεύρεση λύσης. Εάν ζούμε σε έναν κόσμο που είναι και πιο ψηφιακός και πιο συνδεδεμένος, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, θα επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από ευκαιρίες που δεν τους έχουν παρουσιαστεί ποτέ.

Βασικά στοιχεία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα

Μέχρι το έτος 2021, η συνολική ποσότητα των κατασκευασμένων ηλεκτρονικών απορριμμάτων ήταν 57,4 εκατομμύρια τόνοι . Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα υπάρχουν συνολικά 347 μετρικοί τόνοι μη ανακυκλωμένων ηλεκτρονικών αποβλήτων παγκοσμίως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μόνο το 17,4% των ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέγεται και ανακυκλώνεται σωστά, ανησυχητικά δεδομένα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών αποβλήτων πετιέται σε χωματερές χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία διαδικασία ανακύκλωσης και οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην οικολογία του πλανήτη.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Μόλυνση του εδάφους Η επιθεώρηση υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα το έδαφος στην περιοχή γύρω από τα ηλεκτρονικά απόβλητα να μολυνθεί λόγω των μεγάλων επιπέδων μολύβδου και υδραργύρου σε αυτά τα υλικά.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Περιβάλλοντος της Γενεύης , το οποίο ανέλυσε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων, τα στοιχεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών είναι απίστευτα επιβλαβή για τον πλανήτη μας. Μόλις πεταχτούν σε χώρο υγειονομικής ταφής, ειδικά τους θερμότερους μήνες του χρόνου, αφήνονται απλώς να μουλιάσουν στο έδαφος. Μπορεί να περάσουν χρόνια σε όλη αυτή τη διαδικασία. 

Μία από τις σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον προκαλείται από τη θέρμανση των ηλεκτρονικών αποβλήτων που έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη τοξικών ενώσεων όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και το βηρύλλιο στον αέρα. Μετά από αυτό, υπάρχει πιθανότητα οι δηλητηριώδεις ουσίες να εισχωρήσουν στα υπόγεια ύδατα, όπου μπορεί να επηρεάσουν τόσο τα υδρόβια όσο και τα χερσαία είδη.

Όταν τα ηλεκτρονικά απόβλητα έρχονται άθικτα με τους χώρους υγειονομικής ταφής, το περιβάλλον έδαφος μολύνεται με επικίνδυνες ουσίες όπως ο υδράργυρος, το κάδμιο και ο μόλυβδος που οδηγεί σε διάφορες ασθένειες . Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία προκαλούνται από την έκθεση σε ηλεκτρονικά απόβλητα όπως αρνητικά αποτελέσματα τοκετού όπως πρόωρος τοκετός, αλλαγές στις πνευμονικές λειτουργίες και αναπνευστικά προβλήματα. Και αυτές οι προκλήσεις αναδύονται μέρα με τη μέρα. Επιπλέον, η σωστή συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Το θέμα των ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι σημαντικό παγκοσμίως, παρόλο που δεν αναφέρεται συχνά. Προκαλεί την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη σημαντικών πόρων και θέτει σε κίνδυνο τόσο την υγεία του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου. 

Ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι σε θέση να βρει μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Οι επιλογές που κάνουμε έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον φυσικό κόσμο, εάν επιλέξουμε να ζούμε με τρόπο που είναι λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάθε κομμάτι του χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνεται ή απορρίπτεται σωστά πριν προχωρήσουμε. Σε μια ανεπτυγμένη χώρα, όλοι έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που θα ανακυκλώνουν τον παλιό ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, αυτή η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να βοηθήσουν άλλες αναπτυσσόμενες στην ανακύκλωση με τους ακόλουθους διαφορετικούς τρόπους:

  • Εφαρμογή εμπορικών πολιτικών  που ενθαρρύνουν τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.
  • Μέσω συνεργατικών πρωτοβουλιών, οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να ενώσουν τα χέρια με τις αναπτυσσόμενες για να καθορίσουν προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανακύκλωσης όπως ένα παγκόσμιο δίκτυο ανακύκλωσης.

Η πλειονότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τις παγκόσμιες ηλεκτρονικές βιομηχανίες αποτελείται από τα μικρότερα είδη. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά κάνοντας απλές, πιο βιώσιμες αλλαγές, όπως επιλέγοντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον κάλυμμα τηλεφώνου αντί για ένα από πλαστικό ή χρησιμοποιώντας μια βιώσιμη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με ανακυκλώσιμες κεφαλές. Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τις περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις. Το μόνο ζήτημα για το οποίο μπορούμε να βρούμε λύση χωρίς τη βοήθεια είτε εμπορικών επιχειρήσεων είτε κυβερνητικών οργανισμών είναι η απομάκρυνση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ας συνεισφέρουμε λοιπόν όλοι με κάποιο τρόπο. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ