ΝΟΚ: Ο Δήμος Κηφισιάς ζητά μετ’ επιτάσεως την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των δημοτών του

6

Ο Δήμος Κηφισιάς, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, είναι από τους πρώτους Δήμους που ανέδειξαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την έκδοση των οικοδομικών αδειών με βάση τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, (Ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4759/2020) τις σοβαρές επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 84/2024 απόφασή του, ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό την έκδοση απόφασης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών σε όσες περιπτώσεις γίνεται χρήση των άρθρων 10 παρ. 1, 15 παρ. 8, 19 παρ. 2 περ. α’ και 25 παρ. 1 του Ν.4067/2012 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) και ιδιαίτερα στην σωρευτική χρήση αυτών,  και την αναστολή έκδοσης από την ΥΔΟΜ Κηφισιάς, οικοδομικών αδειών με βάση τις παραπάνω διατάξεις.

Η αριθ. 84/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, ακυρώθηκε μερικώς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ο Δήμος Κηφισιάς προσέφυγε κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, καταθέτοντας την αριθ. Ε1623/2024 αίτηση ακυρώσεως.

Παράλληλα, ο Δήμος Κηφισιάς ζητά από το Συμβούλιο Επικρατείας την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και αναμένεται η έκδοση απόφασης επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής από το Συμβούλιο Επικρατείας.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς απέστειλε το από 16/4/2024 έγγραφο προς την ΥΔΟΜ Κηφισιάς, με το οποίο απαιτεί την πλήρη και άμεση συμμόρφωση αυτής προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς τη συνταγματικότητα του ΝΟΚ και την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων των ειδικών προεδρικών διαταγμάτων που ισχύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και ζητά να απέχει η υπηρεσία από την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, ερειδόμενης επί των αντισυνταγματικών διατάξεων του ΝΟΚ.

Τέλος, δυνάμει του αριθ. πρωτ. 26251/2024 «εντέλλεσθε» προς την ΥΔΟΜ Κηφισιάς, ο Δήμαρχος έθεσε τέλος στο ζήτημα που ανέκυψε με την άρνηση της υπηρεσίας να χορηγεί αντίγραφα των οικοδομικών αδειών προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς ζητά από την Κυβέρνηση, εκτός από την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του ΝΟΚ, οι οποίες έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές, να τροποποιηθεί και το άρθρο 17 του ΝΟΚ, το οποίο αφορά τη φύτευση σε ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις, ώστε να εκλείψει η κοπή του συνόλου των δέντρων εντός των οικοπέδων και να διασφαλιστεί ο πράσινος χαρακτήρας των δημοτικών ενοτήτων  της Κηφισιάς, της Ν. Ερυθραίας και της Εκάλης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ