ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22/4)

19

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22/4)

Σας καλούµε να προσέλθετε αύριο 22-04-2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30, στην 10η “έκτακτη”συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (παρ. 5 του άρ. 74 του Ν.4555/2018), η οποία θα γίνει µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε:
– το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου – ΦΕΚ Α΄55/
11-03-2020, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A’ 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τη συζήτηση και ψήφιση των κάτωθι θεµάτων:
1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2021.
2. Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.
3. Έγκριση Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άµεσης/βραχείας
∆ιαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισµών του ∆ήµου Κηφισιάς, σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε την κωδική ονοµασία «ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ».
2 Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 9η
τακτική συνεδρίαση που είχε προγραµµατιστεί για σήµερα 21-04-2021, για τη συζήτηση και ψήφιση 20 θεµάτων,
µεταξύ των οποίων και τα τρία ανωτέρω, µαταιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, εξαιτίας διαµαρτυρίας παρατάξεων, ενώ η καθυστέρηση στην έγκριση των συγκεκριµένων θεµάτων ενδέχεται να επιφέρει δυσµενέστατες συνέπειες στην
λειτουργία του ∆ήµου, όπως η καθυστέρηση και η αναβολή:
1. ∆ηµοπρατήσεων χρηµατοδοτούµενων έργων (ασφαλτοστρώσεις 1.924.660,00€, επισκευή κλειστού γυµναστηρίου Πολιτείας 285.000€),
2. Παροχής σηµαντικών υπηρεσιών (αποκοµιδή εύφλεκτης δασικής ύλης, κλάδευση υψηλών δέντρων, αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών, φακέλων αιτήσεων στο «Αντώνης Τρίτσης», αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων, καταπολέµησης
κωνωποειδών κ.α.),
3. Έγκρισης διαχείρισης σεισµών
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ