Η εισήγηση του δημάρχου κ. Γιάννη Καλαφατέλη κατά την συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό 2014

3

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου η οποία είχε ως θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, στην εισήγησή του ανέφερε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έργων και λειτουργίας του Δήμου για το 2014. Ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζετε, αποτελεί το βασικό εργαλείο με το οποίο θα λειτουργήσει ο Δήμος μας τον χρόνο που μας έρχεται, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και την ορθότητα των επιλογών που κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν. Καθορίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες του την επόμενη χρονιά, οι δαπάνες για όλες τις λειτουργίες του Δήμου και ταυτόχρονα τα έσοδα του. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, υπερέβαλαν εαυτούς για να εκπονήσουν το νέο προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να προσαρμόσουν κάποια στοιχεία στις απαιτήσεις του οικονομικού παρατηρητηρίου, που και αυθαίρετες αλλά και παράλογες, κρίνονται. Παρουσιάζουμε έναν προϋπολογισμό που αποτυπώνει ρεαλιστικά και με ειλικρίνεια, τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη του Δήμου και λαμβάνει υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, τις μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες στήριξης των συμπολιτών μας. Τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες «ωριμάσαμε» και εκτελούνται, ή αρχίζουν να εκτελούνται μία σειρά έργων ενταγμένων κυρίως στο ΕΣΠΑ, μεγάλων και μικρών, με σημαντικότερο αυτό της αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα εκπονήθηκαν δεκάδες μελέτες, καθώς υπήρχε τεράστια ένδεια στον τομέα αυτό. Στόχος μας η ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Δήμου μας και η εξωστρέφεια, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Ουσιαστικά, μέχρι σήμερα, μπήκαν οι βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον του Δήμου μας, με ποιοτικότερες και περισσότερες υποδομές, με έντονο κοινωνικό πρόσωπο, με περισσότερες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό, με πολύπλευρες προσπάθειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής που δυστυχώς είναι κι αυτή ένα από τα βασικά ζητούμενα της εποχής που βιώνουμε. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας 2012-2014 για το έτος 2014 είχε γίνει εκτίμηση Οικονομικού Προϋπολογισμού που ανερχόταν στο ύψος των 37.564.184.66€. Πρόκειται για απόλυτα πραγματική πρόβλεψη του Επιχειρησιακού Προγράμμματος, καθόσον ο Προϋπολογισμός οικονομικού .έτους 2014 ανέρχεται στο ύψος των 50.247.802,19 €. Οι υπόλοιπες δράσεις που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των 37.564.184.66€ αφορούν χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, όπως ακριβώς καταγράφονται στο ισχύον Ε.Π. και συγκεκριμένα στην αντίστοιχη στήλη «Πηγή Χρηματοδότησης». Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα δράσεις του Ε.Π. προϋπολογισμού περίπου 63.000.000,00 € εκ των οποίων τα περίπου 3 εκατ. € σε κοινωνικές δομές και 60.000.000,00 € σε επενδύσεις Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Α) Τα Τακτικά Έσοδα (ομάδα εσόδων 0 και 2) το 2014 παρουσιάζουν μείωση περίπου 16% σε σχέση με το 2013. Η μείωση οφείλεται αφενός στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότεροι δημότες και οι οποίοι εκφράζουν αδυναμία ολικής εξόφλησης των οφειλών τους και προβαίνουν σε ρυθμίσεις και αφετέρου στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης ΚΑΠ (κατά 34,34%). Β) Τα Έκτακτα Έσοδα (ομάδα εσόδων 1) το 2014 παρουσιάζουν αύξηση περίπου κατά 17,31 % λόγω του γεγονότος ότι βασίζονται σε πραγματικά μεγέθη. Γ) Το Χρηματικό Υπόλοιπο (ομάδα 5) παρουσίασε αύξηση κατά 5,96% γεγονός που καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τη χρηστή διοίκηση. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας ο Δήμος μας στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και δεν αναγκάζεται να πάρει δάνεια, όπως ακούμε ότι γίνεται στους περισσότερους Δήμους. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α) Οι Επενδύσεις (ομάδα εξόδων 7) το 2014 ανέρχονται στο ύψος των 17.258.136,29 €, παρουσιάζουν αύξηση κατά 9,71% από το 2013, οι οποίες αναλύονται: i) σε επενδύσεις από Ιδίους Πόρους (έργα – μελέτες 4.825.295,36 € απαλλοτριώσεις –αγορές οικοπέδων περίπου 590.000,00 € και πάγιος εξοπλισμός 989.159,68 € ) και ii) σε επενδύσεις από Επιχορηγήσεις 10.853.681,25 €. (από τεχνικό πρόγραμμα). Οι Επενδύσεις από Επιχορηγήσεις παρουσιάζουν αύξηση καθότι έχουν άμεση συνάρτηση με τα αντίστοιχα Έκτακτα Έσοδα επιχορηγήσεων για επενδύσεις (ομάδα εσόδων 13). Β) Τα Λειτουργικά Έξοδα (ομάδα εξόδων 6) το 2014 παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 11,84% σε σχέση με το 2013 κυρίως από τη μείωση των δαπανών στις αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων εισφορών τους, καθώς και των αμοιβών των αιρετών και τρίτων (παροχή υπηρεσιών). Γ) Οι Προβλέψεις (ομάδα 8) το 2014 παρουσιάζουν αύξηση κατά 19,65% που οφείλεται κυρίως στην υποομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», η οποία παρουσιάζει αύξηση κατά 72,97% και είναι σε άμεση συνάρτηση με την ομάδα 32 των εσόδων «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στην πολιτική απόφαση του Δήμου να στηρίξει τους δημότες που δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο δήμο. Είναι δηλαδή μία κοινωνικής υφής απόφαση που καταδεικνύει και την ανθρωπιά που πρέπει όλοι μας να επιδεικνύουμε σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές. Στον κοινωνικό τομέα που για εμάς είναι ο πιο σημαντικός αυτή την περίοδο, ασκούμε συνολικές πολιτικές και με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να έχουμε σημαντικές μειώσεις εξόδων. Αξιοποιούμε κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα και με την ίδρυση, στήριξη και λειτουργία κοινωνικών δομών, όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η ενισχυτική διδασκαλία, η Τράπεζα χρόνου, το Δημοτικό Πολυϊατρείο κλπ, παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη, σε αδύναμους συμπολίτες μας πολλοί εκ των οποίων επιζητούν στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση. Ταυτόχρονα οργανώνοντας καλύτερα και πυκνώνοντας το κίνημα του εθελοντισμού στον Δήμο μας, πετυχαίνουμε στο να απλωθεί ένα πιο αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας σε όλο τον Δήμο. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους όσοι, εθελοντές ή φορείς, στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Δήμου ή συμβάλλουν στην συνδιοργάνωση κοινωνικών δράσεων. Βέβαια εάν, ώ μοι γένοιτο, κατά τη διάρκεια του χρόνου, διαπιστωθεί ότι ακόμη και αυτή η τεράστια δραστηριοποίηση και οργάνωση που κάνουμε στον κοινωνικό τομέα η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη δεν φτάσει, τότε, εδώ θα είμαστε, να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που θα έχουν ανάγκες. Την ίδια στιγμή που καταφέραμε να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου γύρω στο 12%, αυξήσαμε κατά 12,30% τα έσοδα από επενδύσεις με το κομμάτι των έργων να παρουσιάζει αύξηση κατά 10%. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Παρά την διαρκώς αυξανόμενη οικονομική ύφεση μέχρι τώρα καταφέραμε να υλοποιήσουμε περίπου το70% του προϋπολογισμού του 2013 και μέχρι το τέλος του έτους ίσως φτάσουμε στο 80%, ενώ παράλληλα έχουμε και αύξηση του χρηματικού υπολοίπου. Αυτό το αναφέρω και ως απάντηση σε κάποιους οι οποίοι κατά την περσινή ψήφιση του προϋπολογισμού έλεγαν σ’ αυτή εδώ την αίθουσα ότι φτιάχνουμε ‘εκθέσεις ιδεών’, αλλά και προς στο οικονομικό παρατηρητήριο στο οποίο θα αναφερθώ παρακάτω. Επίσης θέλω να τονίσω ότι κατά το 2013 όλες οι προμήθειες έγιναν με ανοιχτή διαδικασία, κάτι που θα συνεχιστεί και με το νέο προϋπολογισμό. Με τις παρεμβάσεις στον τομέα της καθαριότητας (αγορά οχημάτων, συνεργασία με το σταθμό μεταφόρτωσης Κηφισιάς κλπ) μειώσαμε δραστικά τα έξοδα και σ’ αυτό τον τομέα με μειώσεις στα καύσιμα τα διόδια, τα συνεργεία κλπ. Με τα έργα αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και την εγκατάσταση φωτιστικών Led, επιδιώκουμε να έχουμε και από εκεί μειωμένα έξοδα. Με την προμήθεια των νέων κάδων ανακύκλωσης στρέφουμε τώρα τον ενδιαφέρον μας στην ενημέρωση των συμπολιτών και των μαθητών στα Σχολεία για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί όσον αφορά τα έξοδα, τις δαπάνες και τις επενδύσεις, που έχουν προβλεφθεί για το έτος 2014 η κατεύθυνση της Διοίκησης του Δήμου προς τις Διευθύνσεις του, αλλά και τα Νομικά του Πρόσωπα, ήταν να περιορίσουν τα ήδη συμπιεσμένα έξοδα κατά αναλογία με την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με εξαίρεση τις δαπάνες στον κοινωνικό τομέα οι οποίες, όπως προανέφερα, σήμερα θεωρούνται επιβεβλημένες. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι Φέτος για πρώτη φορά, ζητήθηκε απ’ όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας τα σχέδια των προϋπολογισμών πριν πάνε για ψήφιση στα Συμβούλια, να περάσουν για προέλεγχο από το Παρατηρητήριο. Πρόκειται για μία ρύθμιση την οποία η ΚΕΔΕ έχει χαρακτηρίσει «απαράδεκτη και ότι αντίκειται στην συνταγματική αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» Εκτιμώ -και πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε- ότι μπορούμε μόνοι μας να σταθμίσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και να ενεργήσουμε αναλόγως, όχι με βάση τις επιταγές της τρόικας αλλά με τις ανάγκες των πολιτών. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Οικονομικό Παρατηρητήριο και καμιά τρόικα για να μας υποδείξει πως θα λειτουργήσουμε. Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην κοινωνία αλλά και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας νεας αναπτυξιακής στρατηγικής που χρειάζεται η χώρα μας. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν ούτε να περιορίζεται, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να χάνει την αυτοτέλειά της. Σας καλώ όλους σήμερα, ακόμη και αν έχετε κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή απόψεις επί θεμάτων του προϋπολογισμού, να δυναμώνουμε τον Δήμο μας με την ψήφισή του και να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα για αμφισβήτηση της αυτοτέλειάς μας. Δεν χρειαζόμαστε χειραγώγηση από κανέναν. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού ενδυναμώνουμε και τον δικό μας θεσμικό ρόλο και γινόμαστε περισσότερο διεκδικητικοί προς την Πολιτεία για την έλευση πόρων. Παράλληλα εμπνέουμε αισιοδοξία στους δοκιμαζόμενους από την κρίση συνδημότες μας και περνάμε το σωστό μήνυμα συμπαράταξης και συναντίληψης απέναντι στα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας που επιζητά την αξιοπρέπεια. Με βάση τα παραπάνω ζητώ από όλους τους συναδέλφους να εγκρίνουμε σήμερα τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ