ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

168

Εμφανέστατη είναι η πρόοδος των εργασιών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας. Έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του νέου κτηρίου που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α’ & Β΄ όροφο και δώμα. Έχει υλοποιηθεί επίσης, η  αντιπλημμυρική θωράκιση του σχολικού συγκροτήματος σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Στα κτίσματα  του 1930 και 1970 έχουν προχωρήσει οι εργασίες ανακατασκευών και ενίσχυσης της θεμελίωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Το διατηρητέο κτήριο συνδέεται με το νέο με δύο «γέφυρες». Πέρα από τη χρηστική τους αξία, οι γέφυρες συμβολίζουν την ιστορία του σχολείου τριών γενιών Ερυθραιωτών που θα μεταφέρεται στις επόμενες, στον ίδιο φιλόξενο χώρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και ο Αντιδήμαρχος Νέας Ερυθραίας Μιχάλης Καυγαλάκης παρακολουθούν στενά την πορεία των εργασιών στο σχολείο. Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου ενημέρωσαν τη εκπαιδευτική κοινότητα του, Σύλλογο Διδασκόντων και Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πορεία των εργασιών, παρουσία της Προέδρου της ΔΕΠ Κατερίνας Καραλή. Είχε προηγηθεί ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2022.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος επεσήμανε τη συμβολή των Διδασκόντων και Γονέων, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του Δήμου, δεν επέτρεψαν να γίνουν «πασαλείμματα» στο σχολείο και αγωνίστηκαν προκειμένου να ξαναχτιστεί στέρεα και σύγχρονα. Το 2015 τα παιδιά δεν εγκατέλειψαν το σχολείο τους, κάνοντας μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες και δίνοντας με τον τρόπο αυτό  ώθηση στο έργο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

 «Με σταθερά βήματα εργαζόμαστε για ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο θα γεφυρώνει το ιστορικό παρελθόν με τις μελλοντικές γενιές. Η ολοκλήρωσή του είναι για μας, προτεραιότητα. Παρακολουθούμε στενά τις εργασίες μαζί με τον Αντιδήμαρχο Νέας Ερυθραίας Μιχάλη Καυγαλάκη και τους Μηχανικούς του Δήμου μας και παρεμβαίνουμε στις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι την παράδοσή του στην εκπαιδευτική του κοινότητα. Πρόκειται για σημαντικό έργο που θα δώσει λύση σε θέματα κτιριακών υποδομών του μαθητικού πληθυσμού της Νέας Ερυθραίας. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο όραμα» επεσήμανε ο Δήμαρχος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Νέας Ερυθραίας Μιχάλης Καυγαλάκης αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών επισημαίνοντας πως μέχρι σήμερα οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το χρονοοδιάγραμμα που αναφέρει τόσο η μελέτη  εφαρμογής όσο και η σύμβαση για το  1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας.

Συγκεκριμένα για την πορεία των εργασιών ανέφερε:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Για το νέο κτήριο:

Έχει ολοκληρωθεί ολόκληρος ο φέρων οργανισμός (σκελετός κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα) αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, Α΄& Β΄ όροφο και δώμα.
Έγιναν περιμετρικά όλες οι ανάλογες μονώσεις των τοιχίων του υπογείου αλλά και της θεμελίωσης καθώς και τα αντίστοιχα drainage για τη συλλογή των ομβρίων.
Κατασκευάστηκε η δεξαμενή των ομβρίων υδάτων, όπου εκεί θα συλλέγονται όλα τα όμβρια περιμετρικά του κτηρίου λόγω της βαθιάς εκσκαφής (-7,50 m) ώστε να παροχετεύονται με ειδικές αντλίες (πρωτεύων – δευτερεύων) στη στάθμη +00 στον αύλειο χώρο αυτού.
Μπαζώματα της περιμετρικής τάφρου από την εκσκαφή μετά τη μόνωση και το drainage με ειδική κροκάλα και ανάλογο χαλίκι.
Ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα οι εργασίες κατασκευής διπλών δρομικών (μπατικά) οπτοπλινθοδομών (τοίχοι πληρώσεως) με ενδιάμεση μόνωση.
Κατασκευή εξωτερικών περιμετρικών φρεατίων για υδραυλικές και Η/Μ διελεύσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Για το υφιστάμενο κτήριο (κτήριο του 1930)

Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων της πέτρας εξωτερικά του κτηρίου.
Διάνοιξη μέρους του πέτρινου τοίχου για την κατασκευή διαδρόμου προς το νέο κτήριο.
Αποξήλωση της προσθήκης του εξώστη και αποκατάσταση της μαρκίζας.
Αποκατάσταση των ρωγμών των δαπέδων από μωσαϊκό.
Αποκατάσταση ολόκληρης της οροφής και ενίσχυσης αυτής και σύμφωνα με τη μελέτη.
Ανακατασκευή όλου του δαπέδου της στάθμης -1,5 μέτρων με τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης καθώς και σωληνώσεων διέλευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Άνοιγμα ενός παλαιού παραθύρου (σήμερα χτισμένο) στον α΄ όροφο, καθώς και ενός ακόμα στο -60,  στη βόρεια όψη του κτηρίου.
Άνοιγμα και ενίσχυση του πέτρινου τοίχου στο -10 από το ύψος της οροφής για τη νέα διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλά και του συστήματος εξαερισμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Για το υφιστάμενο κτήριο (κτήριο του 1970)

Έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση της θεμελίωσης.
Ολοκληρώθηκε η ενίσχυση όλου του φέροντα οργανισμού σύμφωνα με τη μελέτη.

Συνεχίζονται οι εργασίες ενίσχυσης της πέτρας, μόνωσης της οροφής και αποκατάστασης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, καθώς και οι εργασίες σύνδεσης του υφιστάμενου κτηρίου με το νέο κτήριο.

 

Το κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου είναι συνυφασμένο με την ιστορία και την παράδοση της Νέας Ερυθραίας και έχει υψηλή συναισθηματική αξία για την τοπική κοινωνία. Η παράδοσή του στις επόμενες γενιές το καθιστά και πάλι σημείο αναφοράς, εμβληματικό τοπόσημο, κληρονομιά σημαντική για τη συλλογική μας μνήμη.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ