Έναρξη των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022

39

Ο  Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει  για την έναρξη των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το  πρόγραμμα  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,  μέσω της «αξίας τοποποθέτησης»vautcher ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι Δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.).

Οι Αιτήσεις  θα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά   από 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 03/8/2021 και ώρα 23:59.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα,  θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση  Συμμετοχής – Δήλωση”,  στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση κωδικών  taxisnet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες που έχουν οριστεί με απόφαση σε ισχύ ή είναι ανάδοχοι γονείς, πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3

και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται πρόσκληση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

Το  συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των αιτούντων για το φορολογικό έτος 2020 δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

  • 27.000€ έως δύο (2) παιδιά,
  • 30.000€ για τρία (3) παιδιά,
  • 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις
  • 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

  1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα αιτούσας και ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 – 31/12/2020).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020.
  3. Δικαιολογητικά απασχόλησης /ανεργίας
  4. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες- ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Στην περίπτωση  που η οικογένεια του παιδιού  δεν θα εξασφαλίσει voucher της ΕΕΤΑΑ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα με την καταβολή οικονομικής συνδρομής.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που δεν υπάγονται στις προϋποθέσεις του Προγράμματος της ΕΤΑΑΑ και θέλουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στο ΚΔΑΠ μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

https://penteli.intelligentcity.gr/icityops/taxis_login.php?cc_id=39

Για πληροφορίες εναλλακτικά και στα τηλέφωνα: 2108032722   – 2108100884  κ. Τσαντουλής Νικόλαος, ή 2132050007 κ. Νάγια Μεταλλινού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ