Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους του ν. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4807/2021

50
Print Friendly, PDF & Email

Διευκολύνσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους λόγω της υγειονομικής κρίσης παρέχει η εφαρμογή του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4807/2921, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/06/2021, όπως και οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανόμενων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, ήτοι μέχρι 11/06/2021, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του Νομικού του Προσώπου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι ανωτέρω οφειλές: α) εάν εξοφληθούν εφάπαξ απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις κατά ποσοστό 100% και β) εάν υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων ως ανωτέρω όριο των οποίων ορίζονται οι εκατό (100) δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό, το οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις προγενέστερου καθεστώτος ευεργετικής ρύθμισης και ειδικότερα στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της Ταμειακής Υπηρεσίας: 213-20.38.050,  έως και  057. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ