Δύο Προτάσεις ύψους 4.436.342 € για βελτίωση εγκαταστάσεων ύδρευσης και Ηλεκτρικά Οχήματα υπέβαλε ο Δήμος Διονύσου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

2

Δύο προτάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 4.436.342 €  €,  υπέβαλε τη Δευτέρα 31/5 ο Δήμος Διονύσου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την υποβολή κι άλλων σημαντικών προτάσεων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Δήμου στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Η πρώτη πρόταση με θέμα «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης σε Δήμους» και Άξονα προτεραιότητας το «Περιβάλλον», ύψους 1.205.776 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αναφέρεται στη  χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), την κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) καθώς και του λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού των οχημάτων (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε:

– Επιβατηγά οχήματα (συμβατικά, διθέσια, SUV κλπ).
– Δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση).
– Μικρά φορτηγά (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ).
– Μικρά λεωφορεία (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ) καθώς και μεγαλύτερα οχήματα.
– Μέσα Δημοτικής Συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ).
– Οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ).
– Οχήματα έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)

Στην πρότασή του ο Δήμος Διονύσου έχει συμπεριλάβει την προμήθεια 6 οχημάτων και συγκεκριμένα:

– Ενός (1) Μικρού Επιβατηγού Οχήματος

– Δύο (2) Μικρών Επιβατηγών Οχημάτων τύπου Van 8+1 ατόμων

– Δύο (2) Μικρών Οχημάτων τύπου Van κλειστού τύπου πολλαπλών χρήσεων

– Ενός (1) Ηλεκτρικού Λεωφορείου

Επίσης η πρόταση συμπεριλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου σταθμού φόρτισης DC & AC.

Η δεύτερη πρόταση με θέμα «Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Διονύσου» και Άξονα προτεραιότητας το «Περιβάλλον», ύψους 3.230.566 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αναφέρεται στην υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού και στην εξοικονόμηση ενέργειας με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης (γεωτρήσεις και αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοσίας δικτύου και δεξαμενών ύδρευσης) των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογών και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των παραπάνω εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που θα επιτηρούνται και ελέγχονται κεντρικά μέσω αυτόνομου συστήματος διαχείρισης παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Τέλος περιλαμβάνει εξοπλισμό προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την πολιτική προστασία.

Προβλέπονται:

– Η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.

– Ο επανασχεδιασμός εγκαταστάσεων όπου αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο της πράξης.

– Παρεμβάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.

– Η επέκταση και αναβάθμιση του κεντρικού σταθμού ελέγχου και του συστήματος ελέγχου.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και η ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, ώστε να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω αυτόνομου συστήματος διαχείρισης παραγωγήςκατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακού συμψηφισμού.

– H προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την πολιτική προστασία.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η προμήθεια εννέα (9) εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών για τα αντλιοστάσια (Γεννήτριες), διαδικασία που είχε δρομολογήσει η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου πριν από τη θεομηνία «Μήδεια».

Ακολουθούν οι εργασίες/ενέργειες για τις οποίες ζητείται χρηματοδότηση:

– Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών/συγκροτημάτων νερού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που θα τοποθετηθούν στις είκοσι (20) πιο ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης ενεργειακής και λειτουργικής απόδοσης του υφιστάμενου εξοπλισμού.

– Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης, με «Ιστορικό Αρχείο» Πρόβλεψης – Πρόληψης – Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως πχ:  προβλεπτική συντήρηση για τον προγραμματισμό των εργασιών, έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση βλαβών αγωγών και εξοπλισμού,- έντονα καιρικά φαινόμενα, διακοπή ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων χωρίς εφεδρική παροχή ενέργειας, έκτακτη επισκευή βλαβών / επεμβάσεων κατά τις νυχτερινές ώρες). Το λογισμικό των ΤΣΕ θα ενσωματωθεί στο σύστημα Τηλεελέγχου ύδρευσης του δήμου, ώστε να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας.

– Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα, ρυθμιστές στροφών κτλ) σε δέκα τέσσερις (14) υφιστάμενους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) του δικτύου ύδρευσης για την υλοποίηση του νέου ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας.

– Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) του δικτύου ύδρευσης για την υλοποίηση του νέου ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Οι νέοι ΤΣΕ θα ενσωματωθούν στο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού ύδρευσης του δήμου, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

– Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πολιτικής προστασίας τόσο του Δήμου Διονύσου όσο και όμορων δήμων. Οι νέοι σταθμοί θα είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος.

– Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server,Client, οθόνες προβολής,μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) του ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και διαχείρισης παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.

– Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.

– Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω αυτόνομου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακού συμψηφισμού.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού με δύο (2) drones τα οποία θα φέρουν κάμερες και ηλεκτρονική σειρήνα.

– Προμήθεια φορητού μετρητή παροχής και οργάνου μέτρησης πάχους σωληνώσεων για την διευκόλυνση των συνεργείων του Δήμου στην καταγραφή και επιβεβαίωση των παραμέτρων του δικτύου.

– Προμήθεια εννέα (9) εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών για την κάλυψη των αναγκών έκτακτης ηλεκτροδότησης κύριων αντλιοστασίων ύδρευσης και πυρόσβεσης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Πάροχο.

– Προμήθεια ενός (1) εφεδρικού φορητού πύργου LED για την έκτακτη επισκευή βλαβών./ επεμβάσεων κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και για την χρήση από την πολιτική προστασία.

– Λεπτομερή ενεργειακό σχεδιασμό και επιθεώρηση της εγκατάστασης.

– Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

– Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου.

– Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

– Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

– Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
– Εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες του εργάστηκαν και συνεχίσουν να εργάζονται ακατάπαυστα στο πλαίσιο της υποβολής των προτάσεων, μεταξύ των οποίων τον Αντιδήμαρχο  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανο Κριεμάδη, τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και τα εμπλεκόμενα υπηρεσιακά στελέχη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ