Δημόσια Διαβούλευση για τη «Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Δ.Κ. Μελισσίων-Δήμου Πεντέλης

4

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος -Πολεοδομίας του Πεντέλης (Ταχ. Δ/νση : Καλαμβόκη 2α Ταχ. Κωδ. : 15127, Μελίσσια), ως Αρχή Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης 3ης -4ης Γειτονιάς Μελισσίων, κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. 5835/20.01.2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ.πρωτ. 1494/2023 εισερχόμενου εγγράφου). 

Α) Δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εφόσον το επιθυμεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)- ‘’Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Δ.Κ. Μελισσίων-Δήμου Πεντέλης’’ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου; [email protected] και προς την αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Λ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. : 15451, Ν. Ψυχικό τηλ : 210 3725734), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://penteli.gov.gr/ του Δήμου Πεντέλης, δηλαδή έως και τις 28.02.2023 

Β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω ΣΜΠΕ, βρίσκεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος- Πολεοδομίας του Δήμου Πεντέλης (Ταχ. Δ/νση : Καλαμβόκη 2α, Ταχ. Κωδ. : 15127 Μελίσσια, τηλ. 2132050000) προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Η Δήμαρχος Πεντέλης

Δήμητρα Κεχαγιά

 

Συνημμένα:

Μελέτη Ολοκλήρωσης  3ΗΣ – 4ΗΣ Γειτονιάς Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΔΕ Μελισσίων

Γεωλογικός Χάρτης 3ης-4ης Γειτονιάς ΔΕ Μελισσίων

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης

Πολεοδομική Πρόταση 3ης – 4ης Γειτονιάς Δ.Ε. Μελισσίων

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play
Περισσότερα ....για εσάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ