Δημόσια Διαβούλευση για τη «Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Δ.Κ. Μελισσίων-Δήμου Πεντέλης

15

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος -Πολεοδομίας του Πεντέλης (Ταχ. Δ/νση : Καλαμβόκη 2α Ταχ. Κωδ. : 15127, Μελίσσια), ως Αρχή Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης 3ης -4ης Γειτονιάς Μελισσίων, κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. 5835/20.01.2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ.πρωτ. 1494/2023 εισερχόμενου εγγράφου). 

Α) Δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εφόσον το επιθυμεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)- ‘’Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Δ.Κ. Μελισσίων-Δήμου Πεντέλης’’ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου; [email protected] και προς την αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Λ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. : 15451, Ν. Ψυχικό τηλ : 210 3725734), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://penteli.gov.gr/ του Δήμου Πεντέλης, δηλαδή έως και τις 28.02.2023 

Β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω ΣΜΠΕ, βρίσκεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος- Πολεοδομίας του Δήμου Πεντέλης (Ταχ. Δ/νση : Καλαμβόκη 2α, Ταχ. Κωδ. : 15127 Μελίσσια, τηλ. 2132050000) προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Η Δήμαρχος Πεντέλης

Δήμητρα Κεχαγιά

 

Συνημμένα:

Μελέτη Ολοκλήρωσης  3ΗΣ – 4ΗΣ Γειτονιάς Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΔΕ Μελισσίων

Γεωλογικός Χάρτης 3ης-4ης Γειτονιάς ΔΕ Μελισσίων

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης

Πολεοδομική Πρόταση 3ης – 4ης Γειτονιάς Δ.Ε. Μελισσίων

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ