ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 1 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

31
Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αρ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν πέντε (105) ατόμων πλήρους απασχόλησης και πέντε (5) ατόμων μερικής απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  28-07-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  10-08-2023

Έπειτα από την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν ΜΑΖΙ με την αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ1) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/8/2023
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από 21-08-2023 έως και 22-08-2023.

Οριστικός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης ΣΟΧ:1/2023
Οριστικός Πίνακας Μερικής Απασχόλησης ΣΟΧ:1/2023
Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ: 1/2023

Επισήμανση
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ