9η Πρόσκληση 2023 – 3η Μαΐου 2023

48

9η Πρόσκληση 2023 – 3η Μαΐου 2023

9η Πρόσκληση 2023 – 3η Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 28/04/2023
Α.Π.: 15590

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
  1. Έγκριση επιχορηγήσεων Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων Χαλανδρίου.
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2276/2021 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 1907/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2312/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 1900/2023 χρηματικό κατάλογο και χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2349/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2362/2023 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Α).
  1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ. αριθ. 2349/2022 αρχικό χρηματικό κατάλογο ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στη χρήση 2023 από τον υπ. αριθ. 2362/2023 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης (Β).
  1. Έγκριση του από 24/04/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 39725/03-11-2022 τροποποιητικής σύμβασης     (ΑΔΑΜ:     22SYMV011530841), που αφορά την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ».
  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές – Κατασκευές Πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου 2020» Α.Μ 3/2021.
  1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για το έργο με τίτλο: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, Α.Μ. 28/2022, προυπ. 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ