5η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 15η Φεβρουαρίου 2024

4

5η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 15η Φεβρουαρίου 2024

5η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 15η Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 09/02/2024
Α.Π.: 5169

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), τη 15η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄ 9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει για τη συνδρομή παρακολούθησης του συστήματος του συναγερμού στο Κτίριο Νόμπελ.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες για την επισκευή των προστατευτικών ταμπλό στις μπασκέτες του κλειστού γυμναστηρίου «Μ.Παπαδάκης»».
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή για την απώθηση περιστεριών».
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ. αριθ. Χ.Κ. 404/2024 (αρχικός Χ.Κ. 2715/2023) και Χ.Κ. 877/2024 (αρχικός Χ.Κ. 2718/2023) χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών προστίμων ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους.
 8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών και προστίμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
 9. Έγκριση συμφωνητικού – μνημονίου συνεργασίας που αφορά την εθελοντική παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην ευπαθή ομάδα των Ρομά που διαβιούν στο Χαλάνδρι, με στόχο την εκπαίδευση τους για την προώθηση τους στην αγορά εργασίας.
 10. Τροποποίηση της σύνθεσης της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών τροφίμων, γάλακτος και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για το έτος 2024».
 11. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051470462011 στο Ο.Τ. 544 του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Δημοσθένους, λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος.
 12. Έγκριση 1ης παράτασης, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)» A.M, 8/2022.
 13. Έκδοση διοικητικής πράξης ρύθμισης θεμάτων επανένταξης αδέσποτων ζώων.
 14. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (ΑμεΑ), επί της οδού Αρδηττού 4, στο Ο.Τ. 416 στο Δήμο Χαλανδρίου.
 15. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών (α) Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (β) Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, με ίδια μέσα του δήμου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτη τρίτο.
 16. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη κλάδευση δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Π. Π. Γερμανού 27, στο Χαλάνδρι.
 17. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αντώνη Τρίτση 133-135.
 18. Άδεια κοπής ή μη, δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Πεντέλης 127 & Μεσσηνίας 2Α.
 19. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού επί αιτήματος αποζημίωσης της εταιρείας R. για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε όχημα έπειτα από πτώση κλαδιών δέντρου την 24/01/2022 στην οδό Φωσκόλου 10.
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 01/11/2023 με ΓΑΚ 114199/2023 και ΕΑΚ 11358/2023 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) της Π. Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).
 21. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Άννα Π. Γαβαλά, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακατάθεσης αποζημίωσης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου ΚΧ 532α επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 59 του Δήμου Χαλανδρίου.
 22. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης συνολικής έκτασης 27,07 τ.μ. στην ιδιοκτησία των αιτούντων με ΚΑΕΚ 051470838001, με ταυτόχρονη καταβολή της ορισθείσας αποζημίωσης υπέρ του Δήμου Χαλανδρίου.
 23. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7696/21-12-2023 (με αριθμ. πρωτ. εισερχ. Δήμου Χαλανδρίου 1373/12-1-2024) εγγράφου του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής (επιστροφή καταβληθέντων ποσών προστίμων ανέγερσης).
 24. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ 18656), για τη σύνταξη επιταγής προς πληρωμή δικαστικής δαπάνης της υπ’ αρ. 170/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ