4η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 8η Φεβρουαρίου 2024

3

4η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 8η Φεβρουαρίου 2024

4η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 8η Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 02/02/2024
Α.Π.: 4100

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 8η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄ 9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου ποσού 118.242,37€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων (Α΄κατανομή έτους 2024).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Θεατρικής παράστασης «το success story μιας λούζερ».
 3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ’ αρ. Χ.Κ. 2481/2024 (αρχικός Χ.Κ. 3549/2023) χρηματικό κατάλογο, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRECIOUS του HORIZON.
 5. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για την εξασφάλιση της πλήρους και ουσιαστικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και (επαν)ένταξης των ωφελούμενων στην κοινότητα.
 6. Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Χαλανδρίου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.
 7. Έγκριση των πρακτικών Νο1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια ελαστικών.
 8. Έγκριση πρακτικού (No3) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού», για την ομάδα 7: «Απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 30-35m3 με μηχανικό σύστημα κάλυψης οροφής με μουσαμά».
 9. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Πράξεων Αναλογισμού για διάφορους Κ.Χ. του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 02/2022 – Προϋπολογισμού: 37.076,00€ (με Φ.Π.Α.).
 10. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων με τα πρότυπα του Εθνικού Κτηματολογίου» Αρ. Μελέτης: 4/2023, ποσού 35.712,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 11. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
 12. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων 2023» ΑΜ 8/2023 ποσού 37.200,00€ (με 24% Φ.Π.Α.).
 13. 1η Παράταση εργασιών του Έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2022 – Α.Μ.12/2022.
 14. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για δένδρο επί της οδού Δελφών 17 στη συμβολή με την οδό Ρούμελης.
 15. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης της κ. Σ.Α. για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε μνήμα έπειτα από πτώση δέντρου την 08/09/2023 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
 16. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για το υπ’ αρ. 11/08.04.2023 τιμολόγιο του αναδόχου «ΣΥΝΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» ποσού 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 17. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 3273/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 2051/30.1.2024 εγγράφου ερωτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0474015 και ΚΑΕΚ 051471405015 στο Ο.Τ. 824 μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος».
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί των υπ’ αρ. πρωτ. 42018/11-11-2023, 44925/30-11-2023 και 884/09-01-2024 αιτήσεων του Χ.Η. για αποζημίωση κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 2142/18-01-2024 εγγράφου του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος).
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 11600) για σύνταξη σχεδίου εισήγησης και πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής καταπατητών ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Ανθέων (Ελ. Βενιζέλου).

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ