3η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 1η Φεβρουαρίου 2024

3

3η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 1η Φεβρουαρίου 2024

3η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 1η Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 26/01/2024
Α.Π.: 3238

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 1η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄ 9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023 του Δήμου. Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στη Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο φιλοξενίας ξένης αντιπροσωπίας στον Δήμο μας.
 4. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 5. Έγκριση συμφωνητικού – μνημονίου συνεργασίας που αφορά τη συμπερίληψη ευάλωτων νοικοκυριών στο έργο συμψηφισμού της ενεργειακής κοινότητας ΥΠΕΡΙΩΝ.
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRECIOUS του HORIZON.
 7. Έγκριση όρων ένταξης της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ XΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 6002545 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα.
 8. Απευθείας αγορά οικοπέδου με ΚΑΕΚ 051471112026, σύμφωνα με το αρ. 191 του ν.3463/2006 επί χαρακτηρισμένων κοινοχρήστων χώρων στην οδό Κοσμά Αιτωλού μεταξύ των Ο.Τ.726 και 726α του Δ. Χαλανδρίου.
 9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αρ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 10/5/2022 με αρ.εισ. ΑΓ2568/2022 με αρ. κλ. ΚΛ24174/2023 αγωγής της Χ.Λ. για αποζημίωση λόγω παράνομης κατεδάφισης οικίας.
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 105/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαριλένα Αλεξοπούλου, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α 18656) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου και να παραστεί ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την απόκρουση της με Αρ. Κατ. ΑΚ325/2022 (ΕΦ 151/2021 αρ. διοικητ. Εφετείου) έφεσης της COCO MAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κατά του Δήμου Χαλανδρίου και της 1093/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ