27η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 11η Ιουλίου 2024

7

27η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 11η Ιουλίου 2024

27η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 11η Ιουλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 05/07/2024
Α.Π.: 25150

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 11η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εταίρο του προγράμματος UIA05-255 Cultural Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (PP8).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Συλλόγου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία: «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (23935/28-06-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (23936/28-06-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (23937/28-06-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (23938/28-06-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (24416/02-07-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (24759/03-07-2024).
 1. Συγκρότηση της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού για τις δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων»» (κωδ. 14.6i.26.2-4.1) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Α.Μ. 82/2023, προϋπ. 672.804,01 € με Φ.Π.Α.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης με Οδηγό» με ΑΜ 26/2024.
 1. Έγκριση πρακτικών Νο1, Νο2 & Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στον Δήμο Χαλανδρίου», το «ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ», το «Φιλόδημος ΙΙ» και από ιδίους πόρους για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου»», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου γαντζοφόρου οχήματος (Hook lift)  με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας 14m3 με σύστημα ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων», 2: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου γαντζοφόρου οχήματος (Hook lift) με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου ανοικτού απορριμματοκιβωτίου 30- 35m3», 3: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου van για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και 5: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Ι.Χ.Ε. οχήματος για μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού (4κινητο)».
 1. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για την κοπή μιας λεύκας επί του πεζοδρομίου της οδού Ζωοδόχου Πηγής 42.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 7/6/2023 με αρ. κλ. ΚΛ1948/2024 και με αρ. εισ. ΕΦ1450/2023 έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Γ.Μ. κληρονόμο του Χ. – Σ.Μ. και της υπ’ αρ. 3815/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 7/6/2023 με αρ. κλ. ΚΛ1958/2024 και αρ. εισ. ΕΦ1451/2024 έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά των Μ.Γ. και της Μ.Α. κληρονόμων του Χ.Μ. και της υπ’ αρ. 3816/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 29/4/2022 με αρ. εισ. ΑΓΠΡ2370 και αρ. κλ. ΚΛ6284/2024 αγωγής – προσφυγής των 1) Β., σύζυγος Λ.Μ. το γένος Θ.Τ., 2) Κ., σύζυγος Δ.Φ., το γένος Θ.Τ., 3) Τ.Σ.Π, 4) Ό.-Μ., σύζυγος Γ.Χ., το γένος Κ.Γ. και 5) Ζ.Ι.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

 

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ