25η Πρόσκληση 2023 – 15η Νοεμβρίου 2023

3

25η Πρόσκληση 2023 – 15η Νοεμβρίου 2023

25η Πρόσκληση 2023 – 15η Νοεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 10/11/2023
Α.Π.: 42161

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 15η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.), για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Καθορισμός των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024.
 1. Eπιβολή και καθορισμός ειδικού ανταποδοτικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 18 του Ν. 3870/2010.
 1. Σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6002516 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».
 1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 33675/14-9-2023 σύμβασης για την Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” – ΟΜΑΔΑ Α’.
 1. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων – (ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Κ.Ο.Ε.).
 1. Έγκριση του από 29/09/2023 γνωμοδοτικού εγγράφου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας που αφορά την χρονική μετάθεση παράδοσης της με αρ. πρωτ. 10818/31-03-2022 με (ΑΔΑΜ: 22SYMV010304678), σύμβασης που έχει συνάψει ο δήμος Χαλανδρίου με την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με αντικείμενο την «Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης (47.500lt) (ΟΜΑΔΑ 2) για την κίνηση των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ποσού 60.610,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.546,40€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75.156,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Άρση ή ολική επανεπιβολή απαλλοτρίωσης – δέσμευσης για Χώρο Παιδικού Σταθμού, ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 89 επί της οδού Αριστοτέλους του Δήμου Χαλανδρίου, που έχει επιβληθεί σε ιδιοκτησία με φερόμενο ιδιοκτήτη το φιλανθρωπικό σωματείο «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ».
 1. Αποζημίωση των επικειμένων στοιχείων ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δ. Χαλανδρίου μετά τη με αρ. πρωτ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής.
 1. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου λόγω προσκύρωσης από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου με Κ.Α. 0104037 στο Ο.Τ. 1108 στην ΠΕ15 ΠΑΤΗΜΑ του Δ. Χαλανδρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 180460/03-03-2016 Διορθωτική Πράξη (1/Β1/2015) της 1/2003 Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής.
 1. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051470214007/0/0 στο Ο.Τ. 362A επί της Λεωφ. Κηφισίας 334 στο Δήμο Χαλανδρίου, λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος.
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «FOOD PLUS ΑΕΒΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Φ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ Γ. ΟΕ».
 1. Άδεια κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Ζήνωνος 1 & Παπάγου.
 1. Άδεια κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Βάσιου 7-11.
 1. Ψήφισμα υπέρ της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών όπλων.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ