17η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 9η Μαϊου 2024

5

17η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 9η Μαϊου 2024

17η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 9η Μαϊου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 02/05/2024
Α.Π.: 16290

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), τη 9η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

  1. Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στο Δήμο μας – διάθεση θέσεων Mαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ..
  1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
  1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 29/2024 μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%.
  1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου – Κλάδεμα ψηλών δένδρων», με ΑΜ 21/2024, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 21/2024 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 373.860,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου – Κλάδεμα ψηλών δένδρων».
  1. Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 38/2024 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων Διακήρυξης, που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με αντικείμενο τη «Συντήρηση μηχανοστασίων, δεξαμενών και ποιότητας νερού, μετά χημικών νερού, των κολυμβητηρίων του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας» και «Π. Παπαγιαννόπουλος», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς Δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογισμού 140.277,98€ (συμ/νου ΦΠΑ)..
  1. Έγκριση πρακτικού (No3) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου στο Συνεργείο του Δήμου».
  1. Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και έγκρισή του στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ» ΑΜ 11/2020.
  1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάσης & στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης του Ιδρύματος Πέτρου Ζήση στην οδό Κολοκοτρώνη 5 στο Δήμο Χαλανδρίου.
  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 18/4/2024 με ΓΑΚ 49554/2024 και ΕΑΚ 96/2024 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωτικής αποζημίωσης της εταιρείας POSEIDON REAL ESTATE, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Χαλανδρίου (απαλλοτριώσεις).

 

Σε   περίπτωση  απουσίας  σας,  παρακαλούμε  να  ενημερώνετε  εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ