15η Πρόσκληση 2023 – 12η Ιουλίου 2023

11

15η Πρόσκληση 2023 – 12η Ιουλίου 2023

15η Πρόσκληση 2023 – 12η Ιουλίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 07/07/2023
Α.Π.: 26072

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 12η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.
 1. Προγραμματισμός – αίτημα πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2023-2024.
 1. Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων, στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2023- 2024.
 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Α.Ο. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου ΕΡΜΗΣ.
 1. Έγκριση επιχορήγησης του Ιδρύματος Πέτρου Γ. Ζήση.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους υπ’ αρ. 2799 και 2802/2023 χρηματικούς καταλόγους, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Παραχώρηση χώρου σε αθλητικό σύλλογο ως χρήση έδρας για αλλαγή επωνυμίας.
 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», Α.Μ. 186/2022, προϋπ. 249.240,00€, με ΦΠΑ.

    11. Τροποποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την Α’ ανάρτηση του Α’ Παραδοτέου της μελέτης του Δήμου Χαλανδρίου: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Π.Ε. 6 Νεκροταφείο Δήμου Χαλανδρίου», η οποία θα περιλαμβάνει την κτηματογράφηση της περιοχής.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργο Ασθενών Δικτύων στο Κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας» Α.Μ. 09/2023.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Κ.Χ.», Α.Μ. 01/2022.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  Ήσσονος Σημασίας και 1ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ 7/19, αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργο διαμόρφωσης νοτίου τμήματος στο Ο.Τ. 3Α» ΑΜ 20/2020.
 1. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Α.Μ. 10/19.
 1. Χορήγηση εξοπλισμού της διεύθυνσης καθαριότητας σε δήμους που τον έχουν ανάγκη (απορριμματοφόρα και κάδοι).
 1. Αποζημίωση του Δήμου Χαλανδρίου από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051471130014 στο Ο.Τ. 711α επί της οδού Μεταμορφώσεως στην περιοχή Τούφα του Δήμου  Χαλανδρίου,  λόγω  προσκύρωσης  εδαφικής   έκτασης   σύμφωνα   με   την   υπ΄ αρ. 88/1988 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης και προσκύρωσης.
 1. Άδεια κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Άνδρου 5.
 1. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων επί των οδών Πίνδου & Ρούμελης, Παπαδιαμάντη 14, Θεσσαλίας 27, Λευκάδος 8, Ακαρνανίας 14.
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προϊόντων μαναβικής της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΑΦΘΟΝΙΑ ΟΕ».

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ