12η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Απριλίου 2024

3

12η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Απριλίου 2024

12η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Απριλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 29/03/2024
Α.Π.: 11462

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 4η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά ταινιών γραμματοσήμανσης και ορισμός υπόλογου διαχείρισης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους από πρόστιμα ΚΟΚ.
 1. Μετακίνηση και  συμμετοχή  αιρετού  στο  pilot  training  του  ευρωπαϊκού Erasmus+ «Power saving check goes citizens» στην Ουγγαρία 18/5/2024 – 30/5/2024.
 1. Μετακίνηση και συμμετοχή υπαλλήλων στο pilottraining του ευρωπαϊκού  Erasmus+ «Power saving check goes citizens» στην Ουγγαρία 18/5/2024 – 30/5/2024.
 1. Μετακίνηση και συμμετοχή υπαλλήλων στο pilottraining του ευρωπαϊκού  Erasmus+ «pRoceed goes practice» στην Ουγγαρία 12/4/2024 – 17/4/2024.
 1. Αρωγή και στήριξη ευπαθών ομάδων σε θέματα ψυχικής υγείας.
 1. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς που έχουν συμβληθεί με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α΄129) για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με  τίτλο: «Προμήθεια πακέτων λογισμικού σχεδίασης & επεξεργασίας εικόνας», με ΑΜ 16/2024, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 16/2024 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 45.570,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια πακέτων λογισμικού σχεδίασης & επεξεργασίας εικόνας».
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια Χημικού Υλικού» Α.Μ. 169/2023.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», Α.Μ. 19/2023.

 

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ