Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου: σήμερα 24 Ιουνίου η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη)

19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ∆ήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

2. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 239/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση ή μη ανάθεσης απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος 3ου &12 Νηπιαγωγείων ∆ήμου Αμαρουσίου που αφορά τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική

3. “Mίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Κεντρικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήμου Αμαρουσίου”

4. “Mίσθωση ακινήτου για στέγαση Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήμου Αμαρουσίου”

5. “Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπό ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του ∆ήμου Αμαρουσίου για το σχολικό έτος 2020-2021 ”

6. Αποδοχή ή μη προτάσεων για δωρεά μελετών άνευ ανταλλάγματος για την πράξη

“Αποκατάσταση- αξιοποίηση του ∆ιατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των οδών

7. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο ∆ήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής

8. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου
9. Έκδοσηπαραχωρητηρίουεξοφλημένωνκτιστώνατομικώνοστεοθηκών.

10. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου

11. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου

12. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου

13. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 22/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση στο ΟΤ Γ732 της περιοχής Ν. Μαρούσι – Σισμανόγλειο στη Πολεοδομική

14. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση σχεδίου στο ΧΕΥ Λ. Κύμης εντός του Ο.Τ. Γ. 995 της περιοχής “Άνω Ψαλίδι”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ