ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Υποβολή δικαιολογητικών για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων

12

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021  σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, όπως την αποστείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 21/8/2020 έως και 25/8/2020 στο email [email protected]. με θέμα «ΣΧΟΛΙΚΟΙ/ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ» .

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 20/8/2020 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ/3485/Β/22-8-2020 όσον αφορά το σκέλος δήλωσης προτίμησης, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2). 
Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι ο υπάρχων τρόπος μοριοδότησης μεταβλήθηκε και στην υπολογιζόμενη εμπειρία δίδεται μια μονάδα ανά αίθουσα με ανώτατο όριο τις 17 μονάδες ανά μήνα.

Προσοχή:
Η νέα αίτηση συμμετοχής, θα επανυποβληθεί  ηλεκτρονικά, στο email [email protected]. με θέμα «ΣΧΟΛΙΚΟΙ/ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ» σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του ως άνω ΦΕΚ ακολουθώντας το προαναφερθέν χρονικό διάγραμμα και έχοντας περιθώριο έως και τις 25/8/2020 και το αργότερο έως τις 15:30. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί  ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. 

Σε κάθε περίπτωση και για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα απαντά στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2000136,135,237.

Συνημμένα έντυπα: 

Ανακοίνωση

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 

Παράρτημα II 

ΦΕΚ – ΚΥΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ