Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στο δήμο Φυλής η εγκατάσταση πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας

9

Γ. Πατούλης: « Με ορατές τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η αναζήτηση καινοτόμων εφαρμογών είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία των πόλεων και των πολιτών»

Το πρωτοπόρο πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη εντός του Πάρκου Πόλης των Άνω Λιοσίων και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης του έργου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Φυλής Χρ. Παππού κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Δημαρχείο της πόλης.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο  Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής  Γ. Στρατιδάκης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης και της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο, προϋπολογισμού 409.944,00 ευρώ, το οποίο βασίστηκε σε καλή πρακτική που εφαρμόζεται στη Γαλλία, σχεδιάστηκε από  την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής, και το οποίο εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ «BUFFER ZONES». Το έργο, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, καθώς αφορά στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην τρωτότητα υποδομών.

 

Άμεσα από το σχεδιασμό στην πράξη

Αξίζει να επισημανθεί ότι πρόκειται για καινοτόμο σύστημα που μετεξελίσσεται σε έργο μέσα από μια δημιουργική συζήτηση σχεδιασμού ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που εκπονήθηκε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του  έργου με τίτλο: «Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των ευρωπαϊκών ποταμών μέσω έξυπνων πολιτικών διαχείρισης» , στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής είναι εταίρος μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και στοχεύει στην περαιτέρω εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό, προτείνοντας και προωθώντας την έξυπνη διαχείριση των υδάτων με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Επισημαίνεται ότι, στην ίδια περιοχή σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου προβλέπονται εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προωθημένος πόλος αναψυχής με υπαίθριους, ημιυπαίθριους και στεγασμένους χώρους, γύρω από την τεχνητή λίμνη, ενώ μεσομακροπρόθεσμα με την μονιμοποίηση των υδάτων υπολογίζεται να δημιουργηθεί ένας αστικός υδροβιότοπος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος σχετικά επισήμανε πως το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα και τον προγραμματισμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθώς θα αποτελέσει πιλότο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα καθοδηγήσει αναλόγως τα μέτρα – κατευθύνσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. «Πρόκειται για ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό έργο, το οποίο θα εφαρμοστεί στο Δήμο Φυλής. Παράλληλα, εκτός από τα σημαντικά ερευνητικά στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να συλλέξουμε, θα αποτελέσει και έναν οδηγό για την έξυπνη διαχείριση των υδάτων, αλλά και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό του Δήμαρχου και φίλου Χρήστου Παππού, έναν σημαντικό πόλο έλξης αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η κλιματική κρίση και οι συνέπειες της είναι ορατές και η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους είναι επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος με ανθρώπινες συνθήκες στο περιβάλλον των πόλεων».

 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φυλής Χρ. Παππούς, επισήμανε πως πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα του Δήμου και σιγά σιγά με τα αντιπλημμυρικά έργα  τα οποία χρηματοδοτεί και  η Περιφέρεια Αττικής, επιλύεται προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών. Μάλιστα επισήμανε ότι μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ο Δήμος θα εξετάσει στο επόμενο βήμα τη δυνατότητα αξιοποίησης των υδάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

 

Πως η τεχνητή λίμνη της Φυλής θα γίνει «παρατηρητήριο» για τις πλημμύρες

Ο Δήμος Φυλής έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από την αρχή του προγράμματος καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση του συστήματος έγκαιρής προειδοποίησης πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη εντός του Πάρκου Πόλης των Άνω Λιοσίων. Η εν λόγω τεχνητή λίμνη λειτουργεί ως λίμνη ανάσχεσης η οποία συνδέεται μέσω του αγωγού Ευπιρίδων με το ρέμα Εσχατιάς και από εκεί με τον Κηφισό ποταμό.

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου πλημμύρας, βασίζεται στην αξιοποίηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που θα λαμβάνει από σταθμούς μέτρησης βροχόπτωσης και σταθμηγράφους καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής ενδιαφέροντος. Θα επιτρέπει σε πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και παράλληλα βοηθά στην διαδικασία έγκαιρης λήψης αποφάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που συνεπάγονται τα πλημμυρικά επεισόδια στην περιοχή εφαρμογής.

Στο πλαίσιο του έργου διεπιστημονική ομάδα με 3 υδραυλικούς μηχανικούς, υδρογεωλόγο, τοπογράφο μηχανικό και επιστήμονα πληροφορικής θα αναπτύξουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πλημμύρας λαμβάνοντας υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τη μορφολογία της περιοχής, την κατάσταση του εδάφους, κλπ και τα υφιστάμενα έργα στην περιοχή. Κύριος στόχος του έργου είναι η πρόβλεψη πιθανών κινδύνων πλημμύρας μετά από έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων και η ενεργοποίηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης έτσι ώστε να δίνεται όσο το δυνατό περισσότερος χρόνος για να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που συνεπάγεται τα πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα παρακολουθείται η τρωτότητα της υποδομής λόγω κλιματικής αλλαγής.

 

 

STEF2623-1000x666
STEF2626-1000x667
STEF2612-1000x667
empty-img
STEF2618-1000x667
STEF2601-1000x667
STEF2627-1000x1072
STEF2620-1000x667
STEF2619-1000x666

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play