Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 η ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη

11

Γ. Πατούλης: «Με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων συμβάλλουμε στην εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών υποδομών στην Αττική»

photo-arxeiou-5-1000x665-1

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με απόφασή του, ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης». Η πράξη,  με Κωδικό ΟΠΣ 6003829 (ΑΔΑ: 6ΛΡ67Λ7-7ΚΥ), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.735.000 ευρώ και θα έχει φορέα υλοποίησης την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Η Πράξη αφορά στην ανέγερση του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αντ. Σαμαράκη, Β. Κορνάρου, Γ. Σεφέρη και Ανώνυμου Πεζόδρομου, στο Ο.Τ. της Π.Ε. .Γ200, και έχει συνολική  6.316,94 τ.μ. m² με δυνατότητα πραγματοποιούμενης δόμησης  3.344,25 τ.μ.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει τις προσπάθειές της για την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης στην Αττική. Η ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την περιοχή. Με την ολοκλήρωση του έργου  θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς κτηριακές υποδομές».

Το έργο

Το κτιριακό συγκρότημα θα αποτελείται από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Το Νηπιαγωγείο θα διαθέτει υπόγειο και ισόγειο χώρο και το Δημοτικό Σχολείο υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Στο υπόγειο του Νηπιαγωγείου θα λειτουργούν αντλιοστάσιο, λεβητοστάσιο και αποθήκες. Το ισόγειο θα περιλαμβάνει 2 αίθουσες, χώρο ύπνου, Πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφεία και χώρους υγιεινής. Στο υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου προβλέπεται  χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, δεξαμενή νερού, αντλιοστάσιο, μηχανοστάσιο ανελκυστήρας, αρχείο και αποθήκες, στο ισόγειο θα λειτουργούν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με αποδυτήρια και αποθήκη, αναγνωστήριο-Βιβλιοθήκη, χώροι διοίκησης, γραφείο δασκάλων, 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα,  χώρος φαγητού, κυλικείο, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής. Ο όροφος περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, ξένων γλωσσών, αισθητικής αγωγής), γραφείο συλλόγου/μαθητικών κοινοτήτων και χώρους υγιεινής ορόφου. Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων του δημοτικού σχολείου θα γίνεται με δύο κλιμακοστάσια καθώς και με ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ.

 

PSTL8719-1000x667-1

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play