14η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 19 Ιουνίου 2024

4

14η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 19 Ιουνίου 2024

14η Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024 – 19 Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 14/06/2024
Α.Π.: 22006

 

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και την υπ΄ αρ. 98/8182/26-1-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.
  1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Χαλανδρίου, β) τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Χαλανδρίου, γ) την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του  Δήμου Χαλανδρίου, δ) την έγκριση της εισφοράς ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) για την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Χαλανδρίου σε τρεις (3) δόσεις, και ειδικότερα, ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) εντός των νομίμων προθεσμιών από την σύσταση της εταιρείας, ποσό ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) εντός του έτους 2025 και το αργότερο έως 30.04.2025, και ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €) εντός του έτους 2025 και το αργότερο έως 31.12.2025, ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.) και στ) την έγκριση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση της έδρας και των γραφείων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Χαλανδρίου.
  1. Τροποποίηση της σύνθεσης της  “Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, για το έτος 2021”.
  1. Τροποποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την υποομάδα “Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου”, της μελέτης με Α.Μ. 12/2022, για το 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κίρκης και Μίνωος 8).
  1. Εξώδικη επίλυση επί της από 10-5-2022 με αρ. εισ. ΑΓ 2568/2022 με αρ. κλ. ΚΛ.24174/2023 αγωγής της Χ. Λ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου, με απευθείας εξαγορά του ακινήτου της.
  1. Έγκριση 1ης  παράτασης  εργολαβικής  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ  – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ» Α.Μ. 11/2022.
  1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «CREPEDIEM CANTINIERO EE».

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ